Slavnostní projev starosty Josefa Viktory vyzdvihl tento den v roce 1918 jako nejvýznamnější den naší historie.

Poté následovalo položení kytic a na závěr všichni zazpívali statní hymnu.