Pro návštěvníky chrámu sv. Barbory budou během jara připravena zastavení se svatými, u nichž bude možné se modlit za různé etapy rodinného nebo osobního života. První z nich, socha sv. Josefa, bude umístěna v presbytáři chrámu již 19. března.

Rok rodiny a manželství navazuje na Rok sv. Josefa vyhlášený papežem Františkem v prosinci minulého roku, ke kterému vydal apoštolský list pojednávající o sv. Josefu.

Římskokatolická farnost – arciděkanství Kutná Hora se k Roku sv. Josefa a Roku rodiny připojí několika aktivitami, které budou ve farnosti probíhat v průběhu celého roku.

"Z dlouhodobého hlediska nejdůležitější aktivitou bude Modlitba za rodiny se sv. Josefem, která bude zahájena o svátku sv. Josefa při slavnostní bohoslužbě v chrámu sv. Barbory v pátek 19. března v 18 hodin. Během této slavnosti bude požehnána svíce, která se následně vydá na cestu po domácnostech farnosti. Společně se svící do domovů poputují i texty s inspirací k osobní modlitbě a také deník, ve kterém rodiny mohou reflektovat svůj čas strávený v modlitbě u svíce či prožitky daného týdne. Svatojosefská svíce bude v každé domácnosti týden, poté si ji rodiny mezi sebou předají při nedělní mši svaté. Po celý rok se tak ve farnosti budeme modlit nejen za své rodiny, ale i za všechny rodiny v našem městě. Každý z nás do nějaké rodiny patří a z nějaké rodiny vzešel," uvedla Julie Němcová, provozní a ekonomický správce Římskokatolické farnosti – arciděkanství Kutná Hora.