Vyhledává vhodné dotační tituly, které korespondují s vizí rozvoje knihovnických služeb v Kutné Hoře tak, aby kutnohorští návštěvníci knihovny co nejvíce profitovali. „Zatímco v loňském roce jsme díky takto získaným finančním prostředkům vybudovali třeba mobilní učebnu, vzdělávali seniory a nakupovali knižní fond v cizích jazycích, rok 2017 bude především ve znamení rozvoje informačních technologií,“ uvedla ředitelka Městské knihovny v Kutné Hoře Gabriela Jarkulišová. Ty podle ní v kutnohorské knihovně nejsou aktuálně tak dobré, jak by mohly být. „Je třeba reflektovat například bezproblémové využívání tabletů, chytrých telefonů a dalších technických zařízení,“ doplnila Jarkulišová s tím, že výpůjční systémy knihoven taktéž dosáhly výrazných změn, přičemž kupříkladu webovou prezentaci knihovny je třeba propojit s novými službami, které na současné platformě fungovat nemůžou.

Všechny tyto změny jsou ale finančně náročné a bez podpory mimo běžný rozpočet i obtížně realizovatelné. Pro rok 2017 se prozatím podařilo získat částku 426 tisíc korun. Městská knihovna je využije například na nový automatizovaný knihovní systém Tritius, což je moderní webová aplikace, kterou je možné provozovat na široké škále zařízení bez ohledu na operační systém bez nutnosti složité instalace. Dále knihovna získala podporu pro nákup nové cizojazyčné literatury, kromě angličtiny to bude letos španělština, francouzština a ruština. Finanční krytí knihovna ale získala také už v prvním čtvrtletí třeba pro Krajský festival uměleckého přednesu „Ten verš si tiše říkám“ nebo besedy v rámci vzdělávacích modulů.

Dále potom pro Noc literatury 2017, nový modul Univerzity volného času a kurzy IT pro seniorskou skupinu našich čtenářů uspořádáme s velkou radostí. „Zaměříme se také na změnu webové prezentace naší knihovny. A to nejsou samozřejmě zdaleka jediná plánovaná vylepšení a změny, plánujeme využití RFID technologií, změny v ukládání fondu ve skladech a podobně,“ vyjmenovala Jarkulišová s tím, že s jednotlivými projekty se mohou čtenáři v průběhu roku seznamovat na webu knihovny.

Městská knihovna v Kutné Hoře má hlavní pobočku v Husově ulici, další pak na Základní škole Jana Palacha a v Malíně.