Národní podpůrné středisko pro e-Twinning v ČR udělilo škole letos hned dva certifikáty kvality (Quality label) – první za projekt „Creating a mini dictionary“, na kterém se svými žáky a sedmi partnery z různých zemí pracovala Lenka Tvrdíková.

Ze 162 přihlášených projektů bylo vybráno pouze několik, které vyhověly požadavkům certifikátu kvality. Udělení této ceny dokazuje, že projekt je kvalitní, přínosný pro žáky a školu a může sloužit jako příklad dobré praxe pro ostatní školy.

"Ještě větší radost nám udělal druhý oceněný projekt „Be a buddy, not a bully“, na kterém pracovaly Kateřina Opočenská a Ivana Chalupová, spolu s partnery z Francie a Polska," prozradila ředitelka Zdenka Mačinová.

Tento projekt totiž kromě certifikátu kvality získal i nejvyšší možné ocenění v ČR – Národní cenu e-Twinning 2018, 2. stupeň ZŠ.

"Jsme velice pyšní, že náš projekt je nejkvalitnějším e-Twinningovým projektem v České republice. Na základě skvělého úspěchu byl škole udělen evropský certifikát kvality (European Quality Label), což je důkazem toho, že práce žáků a pedagogů školy odpovídá vysokým evropským měřítkům," dodala.

Kateřina Opočenská se zúčastnila spolu s dalšími 650 pedagogy z celé Evropy v minulých dnech evropské konference e-Twinning 2018 ve Varšavě, kde reprezentovala školu, prezentovala práci na projektech a převzala toto ocenění.

"Stále více pedagogů na naší škole má zájem realizovat mezinárodní spolupráci ve výuce a učit moderním způsobem. Vybraní pedagogové, kteří mají zájem prohlubovat a realizovat mezinárodní projekty na naší škole, se v průběhu tohoto školního roku zúčastní studijních pobytů v zahraničí v rámci projektu Erasmus + K1 – Rozšiřujeme prostor pro evropskou komunikaci,“ zakončila ředitelka Zdenka Mačinová.