Po odchodu primáře chirurgie Jaroslava Vedrala a primáře anesteziologicko-resuscitačního oddělení Pavla Kopelenta a jeho podřízených lékařů není vedení nemocnice za daného personálního stavu schopno provozovat chirurgickou operativu. Ostatní nemocniční oddělení však fungují beze změny.

Omezení chirurgie je prý dočasné

„Jedná se o dočasné omezení, než se podaří najít za lékaře náhradu. Co se týká chirurgické ambulance, ta funguje nepřetržitě. Pouze pokud je někdo určen na operaci, bude převezen do Kolína, nebo do Čáslavi,“ informoval o aktuálním stavu v nemocnici její jednatel Martin Suchánek.

Výše zmínění lékaři se rozhodli odejít poté, co zastupitelé města odsouhlasili záměr převodu nemocnice do vlastnictví středočeského kraje. Podle jejich vyjádření jim chyběla jistota, že nemocnice bude provozována ve stejném rozsahu jako dosud.

Jak jsme vás již dříve na stránkách Kutnohorského deníku informovali, hledá nyní vedení města způsob, jak v nemocnici udržet péči na stávající úrovni do chvíle, než bude definitivně převedena do vlastnictví Středočeského kraje. Vypomoci by nyní podle předběžných jednání měla Oblastní nemocnice Kolín.

Osloveným občanům Kutné Hory však leží místní nemocniční patálie pěkně v žaludku a možná cítí mnohem větší nejistotu než lékaři, kteří ji opustili. „Podívejte se, jak ta nemocnice vypadá. Jsme okresní město a nemáme pořádně funkční nemocnici. To je ostuda. Budou nás převážet z místa na místo a kdo ví, jak to bude dál. I když to je vlastně pořád ta samá písnička,“ okomentoval dění v nemocnici Pavel z Kutné Hory.