Nově by ale měla fungovat bez nočního provozu. S akutními chirurgickými případy tak budou muset lidé jezdit do Kolína nebo Čáslavi. Důvodem plánovaného omezení péče v kutnohorské nemocnici je podle ředitele Petra Chudomela nedostatek zdravotnického personálu. Vedení města ale s plánovanými kroky nesouhlasí a chtělo by je zvrátit.

„Představenstvo Oblastní nemocnice Kolín v současné době řeší problematiku Kutnohorské nemocnice, která je její součástí velmi intenzivně. Důvodem je krizový nedostatek lékařů na oddělení chirurgie, který podle informací, které máme, nebude schopen v příštím roce zabezpečit poskytování chirurgické péče v akutním režimu – tedy 24 hodin denně 7 dní v týdnu  v potřebné kvalitě a personálním zabezpečení. Je to realita, na kterou musíme reagovat, protože zabezpečit péči pro pacienty v regionu je pro nás prioritou,“ popsal důvody plánovaného kroku Chudomel.

Vedení města ale nesouhlasí. Argumentuje mimo jiné darovací smlouvou, v rámci které byla kutnohorská nemocnice převedena pod Oblastní nemocnici Kolín, jejímž zřizovatelem je kraj.

„Pokud dojde k plánovaným omezením bez našeho vědomí, je to na podání žaloby kvůli nedodržení darovací smlouvy. V ní mimo jiné v článku tři stojí, že obdarovaný zachová péči v obdobném rozsahu jaká je v zařízení poskytována ke dni převzetí,“ uvedla místostarostka Kutné Hory Silvia Doušová (STAN-Šance pro Kutnou Horu). Situací v kutnohorském nemocnici se zastupitelé budou zabývat i na svém jednání v úterý 18. prosince, kterého se zúčastní i ředitel nemocnice Petr Chudomel.

„O kroku nemocnice jsme byli informováni, vedení nemocnice po nás chtělo souhlas zastupitelstva města. Žádný takový souhlas ale nedáme. Omezení péče v kutnohorské nemocnici vnímají také starostové obcí regionu, kteří s ním nesouhlasí. Problematiku budeme projednávat na plánované pracovní snídani,“ uvedl starosta města Josef Viktora (ANO 2011).

Petr Chudomel ale plánované kroky naopak vnímá jako přínos pro pacienty. Argumentuje několika fakty. Akutní chirurgický provoz sice bude zrušen, v kutnohorské nemocnici ale rozšíří počet operací v režimu několikadenní chirurgie, traumatologie, ortopedie, urologie a plastické chirurgie. „Máme konkrétní záměr a vyčleněné prostředky na modernizaci interiéru oddělení s realizací v první polovině roku 2019. Plánujeme rozšíření odborných ambulancí,“ vyjmenoval Chudomel.

Naproti tomu kolínská nemocnice bude poskytovat lepší odborné a nepřetržité zázemí nemocnice: CT, ultrazvuk, konsiliární služby, laboratoře, anesteziologicko-resuscitační oddělení, ale především 24hodinové zajištění všech specializovaných pracovišť, které pod odbornost všeobecné chirurgie spadají, ale kutnohorská nemocnice jimi nedisponuje.

„A ani nikdy nebude. Hovořím tedy o tom, že zatímco v nemocnici typu Kutná Hora a podobně, vás ošetří chirurg ať přijdete s ledvinovou kolikou, žlučníkovým záchvatem, zlomeninou či poraněním hlavy, tak v případě nemocnice typu té kolínské, budete ošetřeni urologem, chirurgem, traumatologem, neurologem. Přijdete-li s poraněním v okolí oka, budete ošetřeni očním lékařem. A budete-li dítě, bude se vám věnovat erudovaný dětský chirurg," vysvětlil Chudomel.

Tato služba byla zavedena už na podzim a setkala se s příznivou odezvou. „Například v případech pacientů postižených akutní mozkovou příhodou, kde jde skutečně o minuty, se nikdo nepozastavuje nad tím, že je vezen do našeho iktového centra a ne do Kutné Hory či Čáslavi,“ doplnil Chudomel.

Ten nastalou situaci vnímá jako příležitost dát každé z nemocnic určitou, dopředu stanovenou roli, adekvátní jejím možnostem, významu a personálnímu a věcnému vybavení. „Nastavit těsnější spolupráci, vymanit se z lokálpatriotismu a stát se skutečnými partnery, kteří spolu nesoupeří, ale spolupracují,“ uzavřel ředitel.