Jednotek, které má ze zákona město Kutná Hora udržovat v akceschopném stavu a které jsou k dispozici místnímu profesionálnímu hasičskému sboru.

Dobráci sice akceschopní jsou, fungují zadarmo a dobře, ale v zastaralém vybavení často riskují své zdraví a mnohdy také životy. Chrání přitom náš majetek.

„Prošel jsem si veškerou výbavu na našich dvou zásahových vozidlech a porovnával jsem ji s tím, co požadují vyhlášky. V dnešní době kdybychom měli doplnit výbavu přesně podle vyhlášek, tak by to stálo tři sta osmdesát tisíc korun,“ zlobí se nad tristním stavem zbrojnice velitel malínských dobráků Lukáš Zíma. Za jednotku a její bezpečí přitom nese odpovědnost právě on.

Přilba je základ

Na zastupitelích si nyní Malínští doslova vymodlili alespoň nové přilby. Byť jedna, zastaralá, ve které stále ještě zasahují, musela zvonivě dopadnout politikům na stůl. Připomínala s trochou nadsázky spíše kus plechu, vojenskou helmu z druhé světové války.

Rozzlobený hasič, který s přilbou na jednání zastupitelů dorazil, nakonec samosprávu přesvědčil. Malínský dobrovolný sbor dostane devět nových profesionálních helem. Jedna vyjde asi na sedm tisíc korun.

Hasičským sborům chybí finance

Paradoxní je, že na podobný nákup v městské kase vlastně ani nejsou peníze. „Ve schváleném rozpočtu na rok 2010 na to nemáme finanční prostředky a musíme je hledat,“ konstatoval Vladimír Rudolf z kutnohorského městského úřadu.

A právě zde je zakopaný pes. V kutnohorském městském rozpočtu je na dobrovolné hasiče již léta vyčleněno pouze pár desítek tisíc korun. Letos se jedná o čtyřicet tisíc a velitelé se zlobí, že jim dané prostředky nemusí stačit ani na naftu. „Na doplnění zbrojnice nám po odečtení položky na pohonné hmoty zbývá asi pětadvacet tisíc pro tři sbory. Vydělíte to třemi a máte osm tisíc na rok,“ uvedl velitel hasičů v Poličanech Václav Slavík. Nové přilby by se přitom hodily i jeho mužům. Pro srovnání, některé obce v regionu vydávají na jednu jednotku dobrovolných hasičů i sto tisíc korun ročně.

Že jsou hasičské sbory dlouhodobě podfinancované, připouští také starosta Kutné Hory Ivo Šalátek. „Myslím, že město žehrá na to, že máme v Kutné Hoře profesionální sbor, takže dobrovolní hasiči jsou trochu opomíjení. Osobně s tím nejsem příliš spokojený, a jestli chtějí hasiči pracovat, tak by jim město mělo jít vstříc. Já sám se budu snažit o to, aby se hasičům dostalo trochu větší péče,“ zavázal se starosta.

Dobráci přitom od města již léta nechtějí nic jiného než vybavení, které odpovídá platným vyhláškám a zákonům. Zatím chybí. „My jsme vyčistili požární nádrž, přijel se na to podívat starosta a řekl, že jsme městu ušetřili půl milionu. Ty peníze už jsme bohužel nikde neviděli,“ trefně poznamenal velitel malínských dobrovolných hasičů Lukáš Zíma.