Pětičlenná porota zhodnotila došlé zpravodaje po stránce obsahové pestrosti, grafické přehlednosti, vzala v potaz i celkový dojem periodika.

Předsedou poroty byl Pavel Šaradín z Katedry politologie a evropských studií Filozofické fakulty Univerzity Palackého v Olomouci, místopředsedkyní Marie Šuláková, šéfredaktorka Zpravodaje Sdružení místních samospráva a MAS.

Dalšími hodnotiteli byli lektorka a novinářka Helena Sedláčková, pedagog katedry žurnalistiky Filozofické fakulty Univerzity Palackého v Olomouci Karel Páral a kulturní pracovník a organizátorDnů lidí dobré vůle Josef Kořenek.

Soutěž vyhlásila Katedra politologie a evropských studií Filozofické fakulty Univerzity Palackého v Olomouci, obecně prospěšná společnost Civipolis a obecně prospěšná společnost Unives.eu, Angelus Aureus.

Vítězové v kategorii obecních zpravodajů: 1. Velatický zpravodaj (vydává obec Velatice), 2. Jistebnický zpravodaj (vydává obec Jistebník), 3. Zlechovský zpravodaj (vydává obec Zlechov).