Na programu bylo totiž další jednání divácky náročného politického kusu z pera středočeského hejtmana Davida Ratha. Místní samospráva měla rozhodnout o tom, jak se postaví k Rathovu dopisu, ve kterém vedení města nabízí bezúplatný převod nemocnice do rukou kraje.

Řehák: Dezinformace šířili zastupitelé

A dějová linie večerního jednání nakonec vůbec nepostrádala potřebný dramatický náboj. Ředitel nemocnice totiž hned ve své úvodní řeči jmenoval členy zastupitelstva, kteří údajně podle jeho informací šířili dezinformace o stavu kutnohorské nemocnice. „Měl jsem možnost si ze záznamu a od jednoho zdroje vyslechnout, jak to s nemocnicí neumíme, jak podvádíme, jak děláme všechny věci úplně špatně, nemáme lidi. Pány, kteří na něm hovořili, byli hlavně místostarosta Vácav Vančura a Petr Mayer,“ prohlásil otevřeně Jaroslav Řehák. „Pan Mayer za mnou mohl kdykoliv přijít a na cokoliv se informovat,“ dodal ředitel nemocnice.

Mayer: žádám přezkoumání smluv

Václav Vančura Řehákovo vyjádření nepopřel. Podle jeho slov se však jednalo o neformální rozhovor, který vycházel z informací Petra Mayera.
Ten se v přítomnosti Jaroslava Řeháka k celé záležitosti nevyjádřil. S podivem je, že až teprve po jeho odchodu navrhl zastupitelům přezkoumání všech smluvních vztahů s nemocnicí. „Je to reakce na mé obvinění ředitelem nemocnice,“ řekl do mikrofonu Mayer.

O to větším překvapením bylo, když zastupitelé jeho návrh beze slova odsouhlasili. Chvíli před tím totiž vyjadřovali přítomnému vedení nemocnice svou důvěru. „Myslím, že z projevů zastupitelů jste mohl vycítit, že máte podporu zastupitelstva města,“ obrátil se ještě na Řeháka starosta města Ivo Šalátek poté, co si volení zástupci občanů odhlasovali vznik pracovní komise, která se bude dopisem hejtmana zabývat.

Převod nemocnice podporu příliš nemá

Z proslovů, které zazněly v plénu, nebyl návrhu nového vedení kraje příliš nakloněn ani jeden. „Dopis je víceméně politická záležitost, je to populismus. Nedokážu si představit, že bychom hlasovali pro bezúplatný převod nemocnice na kraj,“ prohlásil například zastupitel Jan Havlovic.

Jasného ano či ne v odpovědi na návrh Davida Ratha se však ředitel nemocnice Jaroslav Řehák nedočkal. Možná na příštím jednání zastupitelů.