„Věřím ale tomu, že kdybychom měli ještě kapacitu na jednu třídu, tak by se třída naplnila, ale spíše menšími dětmi,“ konstatovala ředitelka.

Někteří rodiče by totiž rádi do školek umístili také své menší, dvou až tříleté děti, přestože školku nutně nepotřebují. „Pak čekají, zda se případně nějaké volné místo neuvolní v některé z jednotřídních mateřských škol,“ řekla ředitelka.

Tato situace se oproti loňským rokům nijak nezměnila. „Stále se vše pohybuje přibližně se stejnou kapacitou,“ zmínila Pavla Berková.

Stává se také, že v průběhu roku se místo uvolní. „Rodiče se s dětmi v průběhu roku stěhují, takže během roku se průměrně deset až patnáct dětí ve školkách vymění,“ uzavřela ředitelka s tím, že uvolněná místa jsou pak hned nahrazena.