Výstava o Jagelloncích v Galerii Středočeského kraje představila umělecký rozkvět Evropy za vlády této dynastie. Muzeum stříbra se k projektu připojilo několika doprovodnými akcemi a výstavami. Zaměřily se mimo jiné na sochařství v jagellonských Čechách, historické hudební nástroje nebo umění kameníků doby jagellonské. „Všechny výstavy byly doprovázeny komentovanými prohlídkami, které měly velký ohlas, a možná i to pomohlo k nárůstu návštěvnosti," uvedla Vavrušková.

Hlavním tématem letošních akcí by měly být návraty do Kutné Hory 19. století. Od dubna do června návštěvníci budou mít možnost zhlédnout v Tylově domě výstavu o módě 19. století, jejíž součástí bude interaktivní program pro školy s názvem Šaty dělají člověka.

V Kamenném domě bude od dubna do listopadu připravena výstava Pivovary na Kutnohorsku, která zmapuje nejen dějiny známých regionálních pivovarů, jako jsou Kutná Hora-Lorec, Čáslav, Sedlec pod Kaňkem, Malešov, Tupadly nebo Kácov, ale i malých a již téměř zapomenutých lokalit – Červené Janovice, Horka nad Sázavou, Křesetice, Vrdy, Žleby nebo třeba Žehušice, kde se pivo již v 18. století vařilo takzvaným spodním kvašením. „Na základě shromážděného materiálu bychom rádi připravili katalog pivních lahví s lisovanými nápisy všech pivovarů kutnohorského okresu," poznamenala Vavrušková.

V letošním roce muzeum také čekají investice do zařízení nového depozitáře, kam se průběžně stěhují všechny sbírkové předměty. Zároveň se mu ale stejně jako ostatním středočeským příspěvkovým organizacím snížily dotace, proto se bude muset uskromnit. „Nechceme však nějakým způsobem omezit provoz v turistické sezoně, budeme se proto snažit šetřit na jiných místech, například v energiích a podobně," dodala Vavrušková.

České muzeum stříbra vzniklo na základech archeologického sboru Vocel, který si v roce 1877 vytyčil za své poslání sbírat, chránit a propagovat písemné a umělecké památky regionu. Soustředí se na dějiny Kutné Hory jako královského horního města, na středověké důlní a mincovní památky, geologii kutnohorské oblasti a numismatiku.