„Zakládajícími členy jsou dále zástupci obcí. Z Kutnohorska například Chlístovice, Rataje nad Sázavou či Malešov, dále místní akční skupiny a zástupci podnikatelů a neziskového sektoru z obou regionů, včetně farností,“ uvedla místostarostka Kutné Hory Silvia Doušová (STAN – Šance pro Kutnou Horu).

Spolek je zřizován za účelem podpory rozvoje domácího i zahraničního cestovního ruchu v dané turistické oblasti. Ve své činnosti bude zastřešovat společné marketingové a propagační aktivity. Jde například o vytváření společných produktů cestovního ruchu či vydávání informačních materiálů.

„V tuto chvíli před námi stojí úkol zapsání spolku do spolkového rejstříku a obsazení pozice produktového manažera. Pak teprve se může činnost spolku rozběhnout naplno,“ doplnila Silvia Doušová s tím, že do plánovaných aktivit podle strategie spolku budou zapojeni všichni členové a vítáni jsou i další nové subjekty a partneři.

Za hlavní společný cíl si spolek Turistická oblast Kutnohorsko a Kolínsko pokládá především zvýšení vícedenní návštěvnosti regionu a zkvalitnění služeb a nabídky v cestovním ruchu.