Vendulka Marečková, preventistka kutnohorské policie, sdělila, že akce byla primárně zaměřená na dodržování povinností motorkářů v silničním provozu, a to zejména na dodržování nejvyšší dovolené rychlosti, technický stav motocyklu a například používání ochranné helmy. „Policisté se však nezaměřili pouze na motorkáře, ale samozřejmě na všechny účastníky silničního provozu. Pozornost věnovali i pátrání po osobách, věcech, odcizených vozidlech, zaměřili se i na problematiku nelegální migrace, jízdu pod vlivem alkoholu nebo drog,“ konstatovala.

Do dopravně bezpečnostní akce, která se po celém Středočeském kraji odehrávala 26. a 27. září, se na Kutnohorsku zapojilo celkem celkem osmnáct policistů, kteří zkontrolovali 264 vozidel a motocyklů. „Celkem zjistili 35 přestupků, kdy převážnou většinu z nich vyřešili na místě blokovou pokutou. Nejčastějším přestupkem bylo nepoužití bezpečnostních pásů a nevyhovující technický stav vozidla,“ sdělila Vendulka Marečková a připomněla, že cílem dopravně bezpečnostních akcí není odhalit co nejvíce přestupků.

„Mají upozornit na rizika, která s sebou nedodržování rychlosti a porušování dalších pravidel v silničním provozu přináší a má za následek každoročně tisíce dopravních nehod a mnoho zmařených lidských životů, proto v nich budeme i nadále pokračovat,“ doplnila preventistka.