Dvě z osmi letos nově budovaných stanic ve Středočeském kraji byly instalovány právě na silnici I/2 a nejpozději do konce prosince by měly být uvedené do provozu. Jedna z nich je i na Kutnohorsku, druhá pak nedaleko – na sousedním Kolínsku.

„Na Kutnohorsku je to u obce Bernardov, na Kolínsku je to u obce Chotouchov. Obě mají identické osazení čidly pro snímaní meteorologických vlivů i příslušenství. Jde o čidlo teploty a vlhkosti vzduchu, čidlo srážek a vozovkové čidlo,“ uvedl Martin Buček z Ředitelství silnic a dálnic (ŘSD) a doplnil, že stanice mají i statické přehledové kamery.

Díky novým stanicím bude moci příslušný dispečer získávat aktuální informace například o teplotě či stavu povrchu vozovky nebo výšce vodního filmu do 8 milimetrů. Stanice budou rovněž zobrazovat hustotu srážek, například sněžení.

„Na Kutnohorsku počítáme s dalšími stanicemi a to na silnici I/17 u obce Starkoč a I/38 u Drobovic, a dále na pomezí okresů Praha – východ a Kutná Hora u obce Oleška. Všechny stanice jsou ve stádiu zpracování projektové dokumentace,“ dodal Buček.