Deváťáci podávali přihlášky na vybrané školy do 1. března, přičemž v prvním kole se mohli hlásit na dvě školy. Kdo vsadil na ověřenou taktiku, že první výběr může být těžší škola, kdežto druhá musí být jistota, má podle odborníků v současném přetlaku vyšší šanci uspět.

Gymnázium: máme hodně dětí, málo učitelů

Gymnázium Jiřího Ortena v Kutné Hoře má největší počet přihlášek v novodobé historii školy. A to jak na čtyřleté studium, tak i na to osmileté. O čtyřleté studium s maturitou projevilo zájem 159 dětí, což je o stovku víc, než může v tuto chvíli škola přijmout. V září se tu otevřou dvě třídy po 30 žácích. Na osmileté se přihlásilo rovných 160 žáků, škola jich ale vezme jen 30.

Mezi těmi, kdo se na gymnázium letos hlásí je i syn Lady Bartošové. „Už se k nám doneslo, kolik je přihlášených a kolik dětí škola vezme. Je to velký nepoměr,“ poznamenala Bartošová, která je navíc kritická k přijímacím testům od CERMAT. Podle ní nevypovídají o studijních předpokladech dítěte, ale spíš o tom, jak bifluje postupy.

Ředitel školy Vladislav Slavíček si je vědom toho, že i mezi těmi, kteří neuspějí, by bylo hodně takových, kteří si zaslouží studovat. „Na jednu stranu je pro nás dobré, že si studenty vybereme, na druhou stranu vím, že spoustu rodičů a dětí nemůžeme uspokojit a ty lituji,“ řekl.

Škola by zřejmě volnou kapacitu ještě měla, jenže pro změnu jí chybí učitelé. Podle ředitele by gymnázium muselo přijmout fyzikáře, matikáře a učitele chemie, ale ti prostě na trhu nejsou.

SOŠ a SOU řemesel zve kvůli velkému zájmu na pohovory

Čtyři maturitní obory, jedno nástavbové studium a devět učebních oborů nabízí SOŠ a SOU řemesel v Kutné Hoře. Letos si sem podalo přihlášku 500 dětí, přijatých ale může být jen 230 studentů, tedy méně než polovina.

Velký zájem je o obor elektrikář a truhlář, u dívek pak vedou kadeřnice a kosmetička. Naopak nejméně deváťáků se hlásilo na pokrývače a obor se proto v září vůbec neotevře. Ředitel Josef Vavřinec sdělil, že škola si zve zájemce a ptá se jich, co o daném oboru vědí a co je vedlo k jeho výběru. „Podle toho pak budeme také vybírat. My tomu říkáme den tvořivosti,“ vysvětlil a doplnil, že během tohoto dne si například budoucí kadeřnice zkouší účesy na umělé hlavě nebo kreslí.

Vzhledem k velkému zájmu o školu ale budou pohovory v budoucnu nejspíš oficiální součástí přijímacího řízení. Ani jinde nejsou osobní pohovory s uchazeči výjimkou. Dcera Andrey Hajné se hlásí mimo jiné na učební obor cukrářka a pohovor ji čeká za pár dní. „Sledujeme web školy a víme, že zájem je veliký. Pohovory jim pomáhají s výběrem, když už se na učiliště nedělají přijímačky,“ sdělila Hajná.

Zemědělka vezme z 280 přihlášených 150

Téměř dvojnásobný počet přihlášek, než kolik uchazečů může přijmout, registruje také Střední zemědělská škola Čáslav, která nabízí tři maturitní a jeden učební obor. Podle ředitele školy Jaromíra Horníčka přesahuje zájem u dvou nejžádanějších oborů až 2,5 krát jeho kapacitu. Jsou to maturitní obor veterinář a učební obor zemědělec farmář.

„Přihlášených máme 280 dětí, vzít jich můžeme řekněme 150,“ konstatoval ředitel.

SOU Čáslav jako jediná nabízí obory E kategorie

Na nezájem deváťáků si nestěžuje ani čáslavské učiliště, které nabízí dvouleté nástavbové studium obor podnikání a šest učňovských oborů. Nejvíce uchazečů by se chtělo stát cukrářem nebo opravářem zemědělských strojů. Právě opravář je pro studenty atraktivní zejména proto, že získají svářečský a řidičský průkaz.

Škola navíc jako jediná poskytuje vzdělání pro děti se speciálními vzdělávacími potřebami, takzvané obory kategorie E. „Náplň vzdělávacího programu je jednodušší, nemají třeba cizí jazyk, nemají v prvních ročnících fyziku a chemii a je tam i individuálnější práce, protože jich je ve třídě maximálně 14,“ vysvětlila zástupkyně ředitelky školy a výchovná poradkyně Radka Procházková.