Tři přihlášky, které letos mohli žáci devátých tříd v prvním kole podávat, způsobily v závislosti na změně postupů v přijímacím řízení také nejistotu rodičů v různých situacích, do kterých se mohou dostat.

Nejčastější otázky rodičů k letošnímu přijímacímu řízení na střední školy, a odpovědi v informačním systému Maják v bouři.

Dítě dostalo třikrát rozhodnutí nepřijat. Mohu podat tři odvolání?
Ano, podat odvolání je možné na každou školu, na kterou jste podali přihlášku. My doporučujeme podat odvolání jen na školy, na které to má cenu. Informace o šancích na přijetí máme pro každého v Majáku v bouři.

Můžu zároveň podat na jednu školu odvolání a na druhou školu zápisový lístek?
Jistě, podejte na školu „pro jistotu“ zápisový lístek a na prioritní školu podejte odvolání. Když vyjde odvolání na prioritní škole, můžete vzít zápisový lístek zpět a podat ho na prioritní školu.

Rádi bychom získali vzor pro koncipování odvolání, jelikož jsme nikdy tento problém neřešili a nevíme, na co se dá odvolávat.
Vzor odvolání najdete na stránkách informačního systému Maják v bouři http://www.scio.cz/in/2ss/majak/odvolani.asp.

Mohu podat ve druhém kole přihlášku na stejnou školu, na kterou mě v prvním kole nevzali na odvolání?
Ano, ve druhém kole je možno podat libovolné množství přihlášek na jakékoli školy, včetně těch, na které jste podávali přihlášky v prvním kole.

Můžu se odvolávat i ve druhém kole?
Ano, rozdíl mezi prvním a druhým kolem je pouze v tom, že v prvním kole je omezen počet přihlášek. Ve všech ostatních ohledech jsou postupy stejné.

Může ředitel vyhlásit ve druhém kole jiné podmínky přijímacího řízení, než bylo v kole prvním?
Ano, ředitel může určit jiná výběrová kritéria pro další kola, dokonce může i zrušit přijímací zkoušku, pokud ji konal v prvním kole.

Kompletní přehled otázek rodičů k přijímacímu řízení na střední školy najdete na internetových stránkách informačního systému Maják v bouři: http://www.scio.cz/in/2ss/majak/faq.asp.