Cílem je podle organizátorů snaha naha přimět veřejnost vyjádřit názor dřív, než zastupitelé budou o zmiňované vyhlášce jednat.

„Jsem moc rád, že výsledkem petice je veřejná diskuse na úrovni zastupitelstva. Představí se panelisté zastávající široké názorové spektrum a diskuze bude moderovaná. Věřím, že tato diskuze, stejně jako účast zastupitelů a veřejnosti, mohou jedním nebo druhým směrem ovlivnit výsledné rozhodnutí zastupitelů o podobě vyhlášky regulující hazard v našem městě nebo svěřit toto rozhodnutí do rukou nám občanům v referendu. Nejsem to tedy já, kdo rozhodne,“ uvedl Petr Steklý, ředitel obecně prospěšné společnosti Prostor plus a autor petice.

V Rytířském sále se bude na začátku května diskutovat hlavně o tom, jakou podobu má regulace hazardu ve městě dostat: zda-li jej pouze omezit, nebo úplně zakázat. „Kloním se k úplnému zákazu, příjem do rozpočtu zaznamená pozvolný pokles,“ vyjádřil svůj názor Steklý. 

Jenomže právě příjmy do městské kasy jsou jedním z argumentů těch, co by hazard v Kutné Hoře nezakazovali. Podle šéfa kutnohorského ekonomického odboru to vloni bylo téměř 25 milionů korun a i v následujících letech by se podle něj příjmy z hazardu mohly pohybovat kolem 20 milionů.

Příjmy do rozpočtu města však nejsou zdaleka jediným „pozitivem“ na nešvaru jménem hazard. Mnozí se v případě úplného zákazu obávají vzniku černých heren a úplné ztráty kontroly nad hazardními hráči. Petr Steklý však přesto upozorňuje, že herny a casina v Kutné Hoře rostou. Důvod? Údajně proto, že sousední Kolín už herny na svém území zakázal.

Oficiálně se však tato úvaha prozatím nepotvrdila. „Nemám žádné informace o tom, že by se hráči díky zákazu v Kolíně stěhovali sem,“ uvedl starosta Kutné Hory Josef Viktora.

Podle čísel zveřejněných Unií herního průmyslu ČR naopak počet míst, kde jsou výherní automaty provozovány, poklesl v Kutné Hoře oproti konci loňského roku o více než čtvrtinu. Daniel Čírtek, mluvčí Unie herního průmyslu ČR, který tyto informace poskytl, by se měl rovněž květnové diskuse zúčastnit. Stejně jako kolínský starosta Vít Rakušan.

„Rozhodnou zastupitelé anebo mi všichni. Je pro mě nemyslitelné, aby se rozhodovalo na základě emocí anebo zkreslených faktů těch, co hodně křičí na přemýšlivé a introvertní. Osobně jsem nasbíral přes 500 podpisů i na ulici a těší mě podpora veřejnosti,“ doplnil Steklý k petici i plánovanému setkání.