Dojde také k navýšení prostředků potřebných k opravám. Radní se pro tento krok rozhodli poté, co vyšlo najevo, že poškození jsou mnohem rozsáhlejší než se předpokládalo. Celková cena oprav by se měla pohybovat kolem deseti milionů korun.

Kutná Hora disponuje šesti hřbitovy. Město tak má téměř 6000 míst k pohřbívání mrtvých, z čehož dvě třetiny jsou využívány. V Kutné Hoře zatím chybí krematorium. Nebožtíci se tak spalují v Pardubicích i dalších větších městech.