Celý program Kutnohorského adventu byl poznamenán epidemickou situací v Česku.

Vedení města se snažilo udržet program alespoň v minimální míře. Jeho snahu nezlomil ani silným větrem nahnutý vánoční strom.