Ten se má dočkat znělky, která se stane novou charakteristikou Kutné Hory – především ale bude sloužit jejím občanům: jejím cílem je ohlašovat začátek relace a upoutávat tak pozornost posluchačů. Na její vytvoření vyhlásilo město soutěž, do níž se může zapojit kdokoli: jak dospělí, u nichž to závisí na jejich vlastním rozhodnutí, tak středoškoláci nebo i žáci základních škol, kteří však potřebují souhlas zákonného zástupce.

Podmínkou je respektovat všechna pravidla týkající se ochrany autorských práv. A profesionálové, zastupovaní Ochranným svazem autorským, jsou ze soutěže vyloučeni. Patnáctisekundová znělka, jejímž výhradním užitím bude doprovod relací v městském rozhlase, má mít hudební charakter.

Účastníci soutěže mohou své příspěvky posílat městskému úřadu e-mailem (na adresu soutez@mu.kutnahora.cz) do 30. prosince. Porota složená ze zástupců města následně vybere vítěze – a vyhodnotí také druhé a třetí místo. Jejich autoři získají jako ocenění částky odstupňované od tří tisíc korun do tisícovky. To je také jediná odměna, kterou autoři za užívání svého díla mohou očekávat.