Program zastupitelstva města Kutná Hora, které se bude konat v úterý 23. června 2009 od 16:01 hodin v Rytířském sále Vlašského dvora v Kutné Hoře

I. Složení slibu člena ZM
II. Prezentace projektu využití lokality „Na Rovinách“
III. Dotazy a připomínky občanů
IV. Zaslané materiály
1. Závěrečný účet svazku obcí České dědictví UNESCO
2. Závěrečný účet svazku obcí Česká inspirace
3. Závěrečný účet Dobrovolného svazku obcí Mikroregion KUTNOHORSKO
4. Závěrečný účet Města Kutná Hora (radní mají na CD z RM 2.6.09)
5. Rozpočtová opatření přijatá Radou města Kutná Hora
6. Rozpočtová opatření EO č. 14 -18
7. Rozpočtová opatření EO č. 19
8. Rozpočtová opatření OPKŠ č. 20
9. Provozní úvěr města na pokrytí potřeb společnosti Nemocnice K.Hora s.r.o.
10. Zpráva jednatele společnosti pro společníka firmy Nemocnice K.Hora s.r.o.
11. Materiály majetkového odd. ekonomického odboru
33/09 Prodej části p.č. 3963/44 v k.ú. Kutná Hora – Bc. Šorčík
34/09 Prodej p.č. 4499/16 v k.ú. Kutná Hora - cena – m. Zikmundovi
35/09 Prodej části p.č. 4710 v k.ú. Kutná Hora – m. Jelínkovi
36/09 Prodej nemovitostí v a reálu Nemocnice Kutná Hora – Baukomplex a.s.
37/09 Prodej polikliniky v Kutné Hoře – OS Nová poliklinika
38/09 Prodej p.č. 2535/2 v k.ú. Kutná Hora – AVIA Kutná Hora
39/09 Prodej p.č. 487/7 v k.ú. Kaňk – p. Kubový, m. Škorničkovi
40/09 Prodej části p.č. 858/1 v k.ú. Kutná Hora – p. Michálek
41/09 Prodej pozemků v k.ú. Malín – PILC REALITY s.r.o.
Dodatek k materiálu ZM – MAJ č. 31/09 ze dne 12.5. 2009
12. Materiály OSM
17/09 Odstoupení od budoucí kupní smlouvy – p. Strnad
18/09 Prominutí úroků z prodlení pro spol. Průvodcovská služba
19/09 Prodej dalších objektů z majetku města – Růžová 917, 918
20/09 Prodej nebytového prostoru č. 101, ul. Mazákova čp. 168
03/09 Uzavření kupní sml. – prodej majetku společnosti KH TEBIS
04/09 Návrh na pojmenování nové ulice v místní části Žižkov
05/09 Rozpočtová opatření č. 40/09 – 43/09, 50/09
13. Poskytnutí fin. příspěvku z Fondu regenerace města pro rok 2009
14. Úhrada pořízení návrhu změny č. 22 ÚPM
15. Využití pozemků v lokalitě „U sv. Anny“ pro bydlení
16. Využití pozemků a budovy č.p. 804 v K.Hoře pro bydlení
17. Revize Komunitního plánu K.Hory za rok 2008 (přehled fin. prostředků)
18. Změna termínu konání 5. zasedání ZM
19. Rekonstrukce audio a video projekce a výměna sedaček Kina Svět
20. Integrovaný plán rozvoje města K.Hora
21. Stanovisko k dopisu p. Dáni ohledně neposkytnutí fin. příspěvku z FRM
22. Zápis Kontrolního výboru ZM
23. Zpráva o monitoringu památky UNESCO
24. Zápis Výboru regenerace památek
III. Odložené materiály:
OR 16/09 Pořízení změny č. 26 ÚPM (ze zasedání ZM 17.3.09)
MAJ 31/09 Prodej části pozemku -U.T.C. Properties (ze zasedání ZM 12.5.09)
21. Vyjádření ověřovatelů k zápisu ZM ze dne 17.3.2009 (zpráva KV)
IV. Dotazy a připomínky členů zastupitelstva
V. Různé
VI. Závěr