V učení pokračoval v Neškaredicích i jeho syn, který byl dělostřelcem. Starší děti však musely docházet do školy v Církvici, protože pro ně nebyl v domě ani dostatek místa a dělostřelec zvládal pouze výuku dětí menších.

Prvním oficiálním soukromým učitelem v Neškaredicích, se stal v roce 1812 Zeno Kopecký a později po jeho smrti Jan Vorel. Místním obyvatelům na vzdělání záleželo, teprve však po pár letech roku 1819 se začalo jednat vážněji o myšlence zřízení vlastní školy. Hlavní zásluhu na tom měla Magdalena Bělská, a to i přesto, že neměla děti.

Tehdejší církvický farář Jan Minařík, společně ještě s dalšími lidmi podal žádost na úřad v Křeseticích, aby mohli neškaredickou školu zřídit. Krajský úřad v Čáslavi neměl žádné námitky a 25. května roku 1819 vydal povolení.

Novou školou v Neškaredicích se stal kostelní domek číslo popisné 39. Ten však nebyl zcela vhodný, protože byl nepohodlný a plný slámy. Časem byl v rámci možností upravený a přibyla i místnost pro učitele. I když škola nevyhovovala, fungovala až do 50. let 19. století. V roce 1850 se začalo naplno uvažovat o stavbě nové budovy. Plán na ni navrhl Josef Vepřek z Křesetic, který budovu později taktéž vystavěl.

Nová budova

Než se nová škola v Neškaredicích dostavěla, někdo podpálil původní budovu. Děti se tak nějakou dobu musely učit v ještě nedostavěné nové škole. Ta byla dokončena v září 1854 a ještě v listopadu toho roku byla vysvěcena.

V roce 1896 docházelo do školy v Neškaredicích celkem 110 žáků. Proto se začalo vyjednávat o rozšíření školy na dvoutřídní. Plány navrhl architekt Boža Dvořák z Pardubic. O rok později se zadařilo a vyučovat se začalo již ve dvou třídách. Škola byla v těchto letech chloubou Neškaredic, byla úhledná a plně vyhovovala všem předpisům.

Počet žáků

Počet žáků v Neškaredické škole se ale začal po roce 1900 postupně snižovat. Později se stala ze dvoutřídní školy zpět jednotřídní a dětí stále ubývalo. Po roce 1950 jich do školy docházelo kolem třiceti a jejich počet stále klesal. I přesto se škola udržela až do roku 1984, kdy byla stejně jako většina vesnických škol uzavřena kvůli nízkému počtu žáků.

Dnes v bývalé škole bydlí nájemník, který ji využívá. Vedle školy je taktéž bývalá školka, kterou využívá 6. pionýrská skupina z Kolína. Ta tuto budovu neustále zvelebuje. Nedávno zde proběhl dětský den, který je již mnoholetou tradicí. Objekt je taktéž využíván k rekreaci dětských kolektivů a pořádání táborů v době školních prázdnin.