Sraz byl na prostranství vedle arciděkanského chrámu sv. Jakuba, kde příchozím na přivítanou vyhrávali trubači. Odtud se početný průvod vydal v čele se svatým Martinem na bílém koni a jeho suitou ulicemi historického centra ke katedrále svaté Barbory. Na schodech k bývalému gymnáziu sehrály děti z dramatického kroužku ZUŠ scénku ze života sv. Martina a poté arciděkan Vladislav Brokeš pozval přítomné do chrámu svaté Barbory, kde si mohli užít atmosféru katedrály po setmění a zapálit svíčku u obrazu svatého Martina v kapli sv. Kateřiny.

Ochutnávka nových kutnohorských vín z Vinných sklepů Kutná Hora 11.11.2022
Na svatého Martina otevřeli nová kutnohorská vína v klášteře svaté Voršily