Legiovlak bude v Čáslavi do 30. června, celkem letos navštíví 35 míst. Připomíná boje československých legií za samostatný stát.

Souprava historických vagonů projede do roku 2020 celou Českou a Slovenskou republiku. Skládá ze čtrnácti zrekonstruovaných vagonů, jakými se v letech 1918 - 1920 naši legionáři přepravovali přes Rusko po Transsibiřské magistrále.

Zdroj: Youtube

Připomíná, že vznik Československa stál na životech a odvaze legionářů, kteří s myšlenkou samostatného státu bojovali na všech bojištích první světové války a po jejím skončení dále nasazovali životy. Bojovali s Poláky a Maďary o hranice nového státu a také s ruskými bolševiky na Sibiři.

V letech 2011 - 2015 zakoupila Československá obec legionářská vyřazené historické vagóny. Jeden z plošinových vagonů zapůjčily České dráhy a kovářský vagon zrekonstruovala a dodala slovenská strana.

Zdroj: Youtube

Vagóny jsou opraveny tak, aby věrně odpovídaly dobovým reáliím a návštěvníkům co nejblíže přiblížily život na kolejích, jak ho žili naši legionáři. Vlak se skládá z vozu polní pošty, těplušky, plukovní prodejny, ubytovacího, filmového, krejčovského, zdravotního, štábního, velitelského, obrněného a dvou vozů plošinových.

Návštěvníci Legiovlaku si mohou na místě zjistit, jestli měli mezi svými předky legionáře. Posádka dokáže vyhledat konkrétní osoby v databázi, kterou se i díky návštěvníkům daří doplňovat o fotografie, dokumenty a vzpomínky.

Zdroj: Youtube

Legiovlak pomáhá veřejnosti a především mládeži získávat nebo obnovovat povědomí o zásluhách legionářů na vzniku samostatného státu. Dokumentuje oběti, které stály za jeho vznikem. A přestože se společný stát rozpadl na dvě hrdé, samostatné a demokratické republiky, mělo význam o něj bojovat. To platí dvojnásob o letech 1938, 1948, 1968 a 1989. A platí to dodnes!

Čáslavská zemědělka opět navštívila Francii.
Čáslavská zemědělka opět navštívila Francii
Klub panenek ve Zruči nad Sázavou ke svým dvacetinám pořádá řadu akcí.
Klub panenek ke svým dvacetinám pořádá řadu akcí