Emanuel Růžička vystudoval kutnohorskou reálku a posléze Fakultu všeobecného lékařství UK v Praze. V 80. letech působil jako vedoucí lékař gynekologie a porodnictví obvodu Prahy 8. Po roce 1989 se vrátil do Kutné Hory, kde se stal prvním ředitelem zdejší Všeobecné zdravotní pojišťovny. Byl vůdčí osobností Klubu rodáků a přátel Kutné Hory v Praze a podílel se na založení festivalu Ortenova Kutná Hora.