Takových působí v kutnohorské nemocnici šest podle dostupných informací od České lékařské komory, konkrétně lékaři z Ukrajiny a Ruské federace.

Zaměstnat lékaře z ciziny není pro nemocnici jednoduchou záležitostí. „Pro nemocnici znamená lékař cizinec nejprve velkou administrativní zátěž, poté komplikace s komunikací a náročnější adaptační proces. Po složení aprobační zkoušky je lékař rovnocenným partnerem svým kolegům,“ vysvětlili ředitel nemocnice Petr Chudomel a Drahoslava Mikšovská, vedoucí lidských zdrojů kolínské nemocnice.

Jak dále vysvětlili, žádnou výjimku nemocnice nezískává, zaměstnáváme pouze lékaře, kteří mají řádně splněné první dvě části aprobační zkoušky – oba písemné testy a řádné povolení z Ministerstva zdravotnictví ČR. Další podmínkou zaměstnání lékaře je platná zaměstnanecká karta.

„Cílem lékaře-cizince i nemocnice je úplné zvládnutí aprobační zkoušky ve všech čtyřech částech. Pokud lékařům ještě chybí teoretická část zkoušky, musejí mít právě povolení z Ministerstva zdravotnictví ČR na dobu 12 měsíců s možností prodloužení výkonu povolání lékaře na akreditovaném pracovišti pod odborným dohledem zkušeného lékaře,“ odpověděli. Pokud lékaři mají zájem, mohou navštěvovat soukromě jazykové kurzy.

Jak podotkl ředitel nemocnice Petr Chudomel, nedostatek lékařů, ale i sester v nemocnicích je ve vyspělých zemích běžným jevem. „Jedná se o velmi náročnou práci v nepřetržitém provozu, pod velkým tlakem, vyžadující celoživotní vzdělávání a s poměrně limitovanou odměnou - ta v posledních letech v Čechách prodělává poměrně dynamický růst, ale stále nedosahuje úrovně sousedních zemí,“ podotkl.