V letošním roce to byla již třetí odborná stáž, které se účastnili příslušníci letectva SRN na naší základně. Program Air Cross Servicing je zaměřen na poskytování podpory letounům NATO, které přistanou na cizí letecké základně. Vyškolený technický personál, zařazený do programu, poskytuje nezbytnou asistenci pilotovi letounu a provádí odbavení letounu v souladu s provozní dokumentací příslušného typu letounu. K tomu je nutné vybrané techniky vycvičit v obsluze cizích letounů v rozsahu stanoveném příslušnou normou STANAG. Výcvik na cizích letounech probíhá v rozsahu teoretické a praktické přípravy a je zakončen přezkoušením každého technika z praktického odbavení letounu. Přezkoušení provádí instruktor, který celý výcvik provádí, nakonec však záleží na pilotovi letounu který posoudí, zda poskytnutá asistence odpovídá požadovanému standardu. Teprve pak lze zapsat do speciálního formuláře oprávnění technika k poskytování asistence v rámci Air Cross Servicing na příslušném typu letecké techniky.


Naše základna se zapojila do programu Air Cross Servicing již v roce 2002. Od roku 2003 se naši technici pravidelně účastní výcviku v rámci mezinárodních cvičení (například NATO Air Meet 03, NAM 04, NAM 05, Squadron Exchange, Bold Assurance, atd.), nebo odborných stáží na zahraničních základnách.
Naši technici jsou v současné době vycvičeni pro poskytování Air Cross Servicing na letounech F-16 Belgického letectva a PA-200 Tornádo Německých vzdušných sil. Oba typy letounů měli návštěvníci letošního Dne otevřených dveří možnost vidět na naší základně. V rámci tohoto programu mohou být naše letouny L-159 odbaveny na základnách v Belgii a SRN. Je tak zajištěna vysoká míra spolupráce mezi těmito státy NATO.