I proto nechala Komise pro městská sídliště ve spolupráci s Odborem investic vypracovat anketu zaměřenou na zjištění názoru obyvatel sídliště Šipší na kvalitu dopravy v pohybu a klidu. Z odpovědí, které komise obdržela, ale jednoznačně vyplynulo, že občané považují problém parkování především za záležitost města a sami v tomto ohledu mnoho kompromisů nepřipouštějí. „Je nutné si ale uvědomit, že v době, kdy bylo sídliště projektováno, měla rodina maximálně jedno auto a ještě zdaleka ne každá,“ uvedl předseda sídlištní komise Zdeněk Jirásek.

Z možných nabídnutých řešení pro vznik nových parkovacích míst obyvatelé nebyli ochotni například zvýšit docházkovou vzdálenost od zaparkovaného vozu či investovat do parkovacích míst v případně postavených parkovacích domech. Jedna z mála možností, kterou by přivítali, by byl systém rezidenčního parkování s bezplatnou možností parkování 1 vozu na rodinu.

Přitom ale dle vyjádření PČR z června 2016 velká část vozidel na sídlišti parkuje v rozporu s předpisy. „Tolerancí ze strany městské policie se situace ještě zhoršuje. Jsme svědky parkování na trávnících, přechodech, parkují zde vozidla přesahující tonáž povolenou dopravním značením,“ doplnil Jirásek.

Ředitel městské policie Václav Mareček má ale jiný názor. „Policie na Šipší postihuje nesprávné parkování jako jinde ve městě. Uděluje blokové pokuty až do tisíce korun," řekl.

Podle Jiráska by v problematice parkování na sídlišti mohlo dojít k pokroku. Po letech relativního nezájmu prý současná radnice společně s komisí hledá řešení. Uskutečňují se jednání se správkyní konkurzní podstaty o odkupu alespoň části potřebných pozemků pro realizaci parkoviště v Opletalově ulici.