Na jak dlouho zatím jasné není. Konečné slovo prý bude mít starosta Kutné Hory Josef Viktora, který je v tuto chvíli na pracovní zahraniční cestě, uvedla Štěpánka Jonáková z Technického oddělení městského úřadu, která má kutnohorskou zeleň na starosti.

Ani prozatímní pozastavení kácení ale veřejnost neuklidnilo. Úředně už pokácení stromů nic nebrání. Povolení k němu loni v listopadu vydal kutnohorský odbor životního prostředí na základě žádosti města, které je vlastníkem. Stromy jsou podle odboru v havarijním stavu, což nezávisle na sobě potvrdil odborný posudek dendrologa i inspekce životního prostředí.

Dendrologický posudek si nechalo vypracovat město poté, co žádost o povolení ke kácení připomínkovalo sdružení Denemark, jakožto přihlášený účastník řízení. Posudek, který mimo jiné potvrzuje výskyt dřevomorky kořenové, byl vypracován na tři náhodně vybrané stromy, což ale mnozí nepovažují za adekvátní počet vzhledem k velikosti aleje.

„Posudek byl vypracován jen na tři stromy z vícero důvodů. Jedním z nich byla cena. Dalším pak to, že všechny stromy vykazují identické znaky poškození. Je důležité si také uvědomit, že alej je nutné posuzovat jako celek,“ doplnila Jonáková. Jenže dendrologický posudek není jediným, který má odbor životního prostředí k dispozici. Ve chvíli, kdy bylo rozhodnutí o kácení vydáno a nikdo se proti němu v zákonné lhůtě neodvolal, nabylo právní moci. A právě tehdy přišel na Českou inspekci životního prostředí (ČIŽP) podnět k prošetření.

Závěry inspekce se ale v podstatě shodují s dendrologickým posudkem, jen s tím rozdílem, že byla alej posuzována jako celek. „Patrná je hniloba kmene a značný počet otevřených dutin,“ stojí mimo jiné v posudku, který vypracoval Jindřich Novák, vedoucí oddělení ochrany přírody a krajiny ČIŽP.

Podle všeho to vypadá, že stromy skutečně nejsou v dobré kondici a město tak chce předejít podobné situaci, kdy loni v září lehla k zemi doslova z minuty na minuty vzrostlá lípa u Lorce. Jen zázrakem tehdy nebyl nikdo zraněn.

Kvůli protestům bylo kácení aleje odloženo.

„Kácení stromů vždy mezi veřejností vzbuzuje emoce, je to citlivé téma. Je dobré se na to ale dívat i z jiného úhlu pohledu. Já jsem svědkem něčeho, co končí, ale moje děti se budou moci dívat na něco nového a pěkného,“ uvedla Adéla Jiránková z kutnohorského odboru životního prostředí.

Místo kaštanů by mělo být vysazeno dvanáct nových lip a to ihned po vykácení stávající aleje. „Je potřeba terén kompletně upravit tak, aby nové stromy měly lepší prostředí k růstu, než ty dosavadní,“ doplnila Jiránková s tím, že na stromech je patrné, že špatně prospívaly a měly mimo jiné málo prostoru.

Veřejnost, úřad i samospráva se k věci ale ještě budou mít šanci vyjádřit. V plánu je veřejná debata. „Určitě ji svoláme, termín stanovím hned, jak se vrátím ze zahraničí,“ uvedl starosta Kutné Hory Josef Viktora s tím, že by se tak mělo stát v pondělí.

Povolení ke kácení má ale omezenou platnost. V tomto konkrétním případě do března 2020. Pokud vlastník do té doby nezačne s kácením, musí požádat o nové povolení. Kácet zároveň musí jen v době vegetačního klidu, tedy do začátku listopadu do konce března.

Výjimkou jsou pouze takové dřeviny, které svým stavem zjevně a bezprostředně ohrožují život či zdraví občanů.