Dnes se kupříkladu uskuteční 3. ročník Jarního putování za sv. Jakubem, o týden později Noc kostelů ve zdejší hřbitovní kapli, kde spolek díky spolupráci farářem Pavlem Tobkem zároveň každou první listopadovou sobotu organizuje mši za živé a zesnulé obyvatele Hlízova.

Název pochodu je příznačný, neboť svatý Jakub, ochránce poutníků, je patronem spolku. Účastníci si mohou vybrat jednu ze šesti tras pro pěší turistiku a ze čtyř tras pro cyklisty. Na cestách je čeká více než 50 zajímavostí nebo aktivit, prvních 600 zaregistrovaných účastníků obdrží novou absolventskou vizitku.

Spolek má v současné době 8 členů a vznikl z iniciativy místních, Jitky Šimkové, Lady Lisé, Pavla Raka a Jakuba Skývy se snahou chránit v Hlízově životní prostředí a zviditelňovat v povědomí lidí historický a kulturní odkaz předků. „Ačkoli byl Hlízov založen ve 12. století, a patří tak mezi nejstarší vesnice v okolí, kromě „zámečku“ nenajdete v obci téměř žádnou budovu, která by byla postavena dříve než ve 20. století. Všechny stavby mají jen praktický účel. V rámci svých aktivit se pokoušíme prostředí Hlízova zkrášlit konkrétním estetickým záměrem. A oživit místa, kde se veřejnost zatím scházela jen minimálně. V parčíku v břízkách umisťujeme například betlém a velikonoční dekoraci, kterou jsme vyrobili společně s dětmi z obce,“ popsala jedna ze zakládajících členek a předsedkyně spolku Jitka Šimková.

Hlavním motivem práce členů spolku je podle ní cesta. „Cesta do historie, cesta současností i cesta do budoucna. Chceme zpřístupnit občanům informace z Pamětních knih Hlízova uložených v kutnohorském archivu, pořídit fotografie současného vzhledu staveb a srovnat s jejich podobou v době minulé, pořádat pro veřejnost pravidelné výtvarně zaměřené aktivity, duchovní setkání, iniciovat opravu pomníku legionářů, důstojně připomínat významná výročí spjatá s historií obce a podílet se na správních řízeních, která budou mít dopad na katastrální území naší obce,“ vyjmenovala Šimková.

Všechny akce spolek realizuje z členských příspěvků a z peněz, které získává od sponzorů, z dobrovolných darů svých členů a sympatizantů či z dotací a příspěvků veřejnoprávních a státních organizací. Spolku, který si dlouhodobý program stanovil na pět let, zbývá zrealizovat ještě jedna věc. „Hlásíme se k odkazu mistra Jana Husa, od jehož smrti uplynulo v roce založení spolku 600 let. Z kroniky obce jsme zjistili, že každoročně v den výročí smrti M. Jana Husa byla v Hlízově udržována tradice pálení hranice a to od roku 1918 až do 60. let 20. století. Tuto zvyklost bychom rádi obnovili,“ doplnila Šimková. Příští rok prý spolek začne připravovat nový program, který bude realizovat v letech 2020 – 2025.

Co spolek čeká ještě v roce 2018:

1. Noc kostelů - 25. května, hřbitovní kaple
2. Výstava školákem ve válečných letech – 9. až 10.června, kulturní dům
3. Víkend otevřených zahrad – 9. června, zahrada a park u bývalé školy v Hlízově, ve 14 hodin umístění pamětní desky legionáře Františka Kočárníka na budovu školy
4. Výročí 100 let republiky – 28. října, setkání u Lípy svobody a pomníku padlých
5. Mše v kapli na hřbitově – 3. listopadu
6. Svatomartinská slavnost – 11. listopadu – lampionový průvod, další program v kulturním domě

Vlastní projekty:

1. 3 ročníky turistického pochodu Jarní putování se sv. Jakubem, celkem se zúčastnilo v roce 2017 390 lidí. Spolupořadateli je cca 30 organizací a jednotlivců v okolních obcích.
2. Zmapování historie obce z pamětních knih Hlízova a dalších archivních materiálů
3. Vytvoření a zdigitalizování sbírky historických a současných fotografií ze života Hlízova (cca 4 000 fotografií) díky darům občanů obce z jejich rodinných archivů
4. Obnovení pamětní desky legionáře Fr. Kočárníka na průčelí budovy bývalé školy a vytvoření webové stránky kocarnik.eu se souhrnnými informacemi o celém projektu
5. Veřejné promítání historických fotografií pro veřejnost
6. Dílničky čtvero ročních období spojené s tvořením z různých materiálů a výrobou keramiky pro děti i dospělé
7. Přírodovědné programy pro veřejnost v době letních prázdnin
8. Svatomartinské lampionové průvody pro děti
9. Ochutnávky kutnohorských vín pro dospělé
10. Důstojné připomínání historických výročí – 885. výročí vzniku Hlízova, 110. výročí vybudování školy a přilehlé zahrady, 100. výročí ukončení 1. sv. války a vzniku ČSR, 50. výročí postavení hřbitova, 40. výročí postavení kulturního domu
11. Dušičkové mše svaté za živé a zesnulé obyvatele Hlízova a Malína
12. Betlém a velikonoční dekoraci jsme vyrobili společně s dětmi z obce a umísťujeme na veřejné prostranství v parčíku v břízkách.

Spolek se zapojil i do celostátních projektů s vlastním programem pro veřejnost v Hlízově:

1. Tříkrálová sbírka
2. Ukliďme Česko
3. Víkend otevřených zahrad
4. Noc kostelů
5. Česko zpívá koledy
6. Mapa pomníků padlých v 1. světové válce
7. Putovní výstava Školákem ve válečných letech (panel s informacemi o škole v Hlízově v době protektorátu Čechy a Morava)
8. Stromy svobody
9. Turistický deník – prodáváme turistické vizitka Hlízova, 110 let od výstavby školy, legionář Fr. Kočárník, darovali jsme absolventské vizitky za účast na 2. a 3. ročníku Jarního putování