Tento plamínek symbolizuje věčné světlo v našich duších. Předvánoční atmosféru umocňoval zpěv tradičních vánočních koled a skautských písní v podání čáslavských skautů a skautek. Většina návštěvníků využila možnost občerstvit se čajem a vynikajícím perníkem. Lidé si přinášeli lampičky, a kdo jí neměl, dostal od skautů ozdobenou sklenici se svíčkou. 

A kde se vzala tradice předávání Betlémského světla? Betlémské světlo je plamínek, který putuje napříč Evropou. Světýlko je zapáleno v místě narození Ježíše Krista - v Betlémě. Myšlenka šíření předvánočního pokoje a míru vznikla v Rakousku, odkud se rozšířila po celé Evropě. Tak byla založena novodobá vánoční tradice. Úplně poprvé plamínek přicestoval v roce 1986 letadlem do Lince, kde se stal součástí vánoční sbírky na pomoc znevýhodněným dětem. Do Betléma pro plamínek vždy cestují chlapec, nebo děvče, kteří vykonali něco záslužného či užitečného. K nám se Betlémské světlo poprvé dostalo prostřednictvím exilových skautů a skautek již v prosinci 1989 a bylo předáváno pod sochou sv. Václava v Praze. 

Také letos k nám Betlémské světlo tradičně doputovalo z Vídně, kde ho rakouští skauti a skautky předali skautským delegacím z celé Evropy. Ekumenická bohoslužba se při této příležitosti uskutečnila 16. prosince ve Vídni. Pro Betlémské světlo se z Brna vydali skauti, kteří jej dopravili do České republiky. V neděli 17. prosince bylo světlo rozvezeno vlaky po celém Česku.

Při předávání Betlémského světla v Čáslavi panovala pohoda, vládla dobrá nálada a přátelská atmosféra. Možná je to také tím, že mottem letošního ročníku Betlémského světla je: „Dívejme se srdcem“. 

Vladimír Havlíček