Jedním z jejích iniciátorů je zastupitel města Jan Havlovic. „Smlouvy o převodu nemocnice by měly obsahovat záruky, že nemocnice bude fungovat v tom rozsahu, jaký hejtman David Rath ve své první písemné nabídce deklaroval. Pro občana není důležité, kdo nemocnici vlastní, ale aby mu poskytovala kvalitní zdravotní péči,“ uvedl zastupitel Jan Havlovic s tím, že motivem pro sepsání petice byly kuloární a některé mediální informace, podle kterých by kutnohorský špitál měl fungovat pouze jako zařízení následné péče pro kolínskou nemocnici.

V petičním výboru figurují vedle zastupitelů Jana Havlovice a Martina Hlavatého také zástupci nemocniční odborové organizace a současný ředitel špitálu Martin Suchánek. „Jako ředitel nemocnice bych si přál, aby spektrum základní péče bylo opravdu zachováno. Rozhodli jsme se požádat zastupitele, aby byli při převádění nemocnice na Středočeský kraj velmi obezřetní,“ podotkl Suchánek. Do 23. dubna se na petičních arších nashromáždily podle Jana Havlovice již stovky podpisů.

Kritici: Je to šíření poplašné zprávy

Aktivita ale sklidila mezi některými zastupiteli ostrou kritiku. Politici z místní organizace ČSSD informace na petici označují za bezdůvodnou a poplašnou zprávu. „Podle mě je to šíření poplašné zprávy. Nevím, z čeho usoudili, že z nemocnice bude léčebna dlouhodobě nemocných. Hejtman Rath deklaroval, že základní primární péče bude zachována,“ pozastavila se nad podpisovou akcí kutnohorská zastupitelka Marie Matyášová a ve stejném duchu se vyjádřil také její stranický kolega a zastupitel Jiří Klečák.

Starosta města Ivo Šalátek, jenž byl vyjednáváním o převodu nemocnice na kraj pověřen zastupitelstvem, tvrdí, že v diskuzích se zástupci kraje se mu dostává opakovaných ujištění, že omezení péče v kutnohorském nemocničním zařízení není v zájmu kraje, ani kolínské nemocnice. Podle jeho slov se však kraj může k zachování kompletní péče zavázat pouze do určité míry. „Kraj se může k něčemu zavázat, ale těžko může ovlivňovat například rozhodování pojišťoven. Taková rozhodnutí jsou odvislá zejména od personálního vybavení,“ dodal Šalátek.

Ředitel Oblastní nemocnice Kolín Petr Chudomel variantu s útlumem fungujících oddělení kutnohorské nemocnice zcela vyloučil. „S nějakým útlumem fungujících oddělení se vůbec nepočítá. Nicméně kutnohorská nemocnice se potýká s personálními problémy a my kapacity na to, abychom nahradili chybějící lékaře, přirozeně nemáme,“ řekl Chudomel. Jinými slovy, omezení péče by si musela vyžádat vážnější personální krize. Stejně jako první dva týdny v dubnu, kdy se v kutnohorském špitálu neoperovalo.

Hejtman David Rath slovy své mluvčí Berill Maschekové vzkázal, že na své nabídce trvá. Přičemž případné další smluvní závazky, řešící budoucí rozsah zdravotní péče v kutnohorské nemocnici po převodu na Středočeský kraj, by měly vyplynout z dosavadních a budoucích jednání.