Lidé kvůli chybějící kanalizaci sepsali petici, kterou doručili na městský úřad. „V petici stojí požadavek, aby lidé mající domy v ulici Nábřežní mohli být připojeni na kanalizaci," uvedl starosta města Martin Hujer na jednání zastupitelstva, které se sešlo 
v úvodu tohoto týdne. Tam starosta s peticí seznámil nejen zastupitele, ale také přítomné občany. Zdůraznil mimo jiné, že lidé, kteří zhotovení kanalizace v ulici Nábřežní požadují, dokonce ustavili petiční výbor. „Iniciátory petice byli pánové Čihák a Sedláček, kteří jsou zároveň v petičním výboru," doplnil starosta.

Petici s požadavkem na vybudování kanalizace podepsalo do této chvíle celkem čtrnáct lidí. Město se již zároveň požadavkem na její vybudování začalo aktivně zabývat

„Pracuje se na tom, zpracovává se projekt, a to včetně finančního náhledu," uvedl člen rady města a zastupitel Roman Výborný. Jakmile bude situace odborníky vyhodnocena, budou občané se závěry okamžitě seznámeni.