Liga proti rakovině je nezisková organizace, jejímž cílem je snížení úmrtnosti na zhoubné nádory v České republice. Ve svých programech se věnuje zejména prevenci nádorových onemocnění a výchově ke zdravému způsobu života, zlepšení kvality života onkologických pacientů a podpoře onkologického výzkumu a přístrojového vybavení onkologických pracovišť.

S ozdravnými programy ale navštěvuje také česká a moravská města. Na svém současném „turné" se tak nezisková organizace na dva dny usadila na Palackého náměstí v Kutné Hoře.

Dopolední programy byly věnovány především žákům mateřských a základních škol, kteří se poutavou formou mohli dozvědět, co to vlastně rakovina je a jak ji například ovlivňuje nezdravý způsob života, ať už jde o kouření či nadužívaní alkoholu.

Žluté stany Ligy proti rakovině byly ale přístupné také široké veřejnosti. Lidé si zde mohli nechat změřit krevní tlak, cholesterol a konzultovat nejrůznější obtíže s přítomnými odborníky. Jeden ze stanů byl také věnován kolostomii, tedy vývodu tlustého střeva