„Schválili jsme přípravné práce. Co se týče úprav, bude se revitalizovat čistě rybník, k tomu se vztahuje předmět dotace. Bude-li si revitalizace vyžadovat i nějaké úpravy břehů, proběhnou zároveň, ale dokud nebudeme mít projekt, nelze o tom říct něco více,“ uvedla místostarostka Kutné Hory Silvia Doušová (STAN – Šance pro Kutnou Horu).

Dotaci na obnovu rybníka by město chtělo získat z Ministerstva zemědělství ČR z programu „Podpora opatření na drobných vodních tocích a malých vodních nádržích“.