Obnovené farní části poutního areálu slavnostně požehnal kardinál Dominik Duka. Opravena byla fara, kostela s kryptou, torza gotického trojlodí s věží a nádvoří.

Nový okruh začíná pod gotickou věží a obsahuje popis vývoje kostela a gotického sloupoví. Následuje prohlídka kostela, kaple Panny Marie a zrestaurovaného oltáře sv. Martina. Prohlídka pokračuje v zimní kapli sv. Barbory s obnovenými varhany. V galerii sv. Prokopa je k vidění část chrámového pokladu a již zmiňovaná lžička a koflík svatého Prokopa.

V sázavském klášteře mají kreativní dílnu.
OBRAZEM: V sázavském klášteře pořádají kreativní dílny

Prohlídka je ukončena v obnovené kryptě. Rozsáhlý areál bývalého benediktinského kláštera leží v městečku Sázava nad stejnojmennou řekou. Klášter byl založen roku 1032 z popudu knížete Oldřicha a svatého Prokopa. Prokop se stal prvním opatem. Nejstarší částí jsou základy kostela sv. Kříže a kruhové rotundy se čtyřmi apsidami, které odkryli archeologové v klášterní zahradě. Klášter je střediskem slovanské vzdělanosti. Je to jedno z posledních míst v Čechách, kde se provozovala liturgie ve staroslověnštině. Areál je chráněn jako národní kulturní památka.

Zdroj: Youtube
Zdroj: Youtube

Chcete vidět vzácné artefakty sv. Prokopa nevyčíslitelné hodnoty, poučit se v oblasti historie a užít si krásnou posázavskou přírodu? Sázavský klášter je k tomu jako stvořený!