Tam se při únorovém kontrolním dnu v rámci výměny schodiště pro návštěvníky zjistilo, že peníze je třeba věnovat nejen na to, co mají lidí pod nohama, ale i nad hlavou: ukázalo se, že stav stropu je havarijní. Hodně havarijní – na což je potřeba hodně peněz.

Nezbytná komplexní oprava, která zažehná riziko provalení či zřícení stropu z oceli a betonu v těsné blízkosti prohlídkové trasy, vyjde na 6,193 milionu korun. Podle slov radního pro oblast kultury Karla Horčičky je třeba řešit stav, který má patrně na svědomí dožití materiálu a pohyb nadloží spojený s poklesem.

Rada kraje v pondělí rozhodla o převedení potřebných peněz v rámci rozpočtu. Neznamená to ale, že by se zatím nic neudělalo. Hned v únoru došlo na provizorní zajištění stropu, aby důl mohl zůstat přístupný návštěvníkům a provoz byl bezpečný.

Následoval detailní průzkum, z něhož vyplynuly návrhy trvalého zabezpečení šachtice. „Na základě zpracovaného odborného posudku byla stanovena opatření k opravě, včetně vyčíslení předpokládaných nákladů této stavby,“ konstatoval Horčička.

Hejtmanka Jaroslava Pokorná Jermanová (ANO) doplnila, že kutnohorská zkušenost se uplatní i v dalších krajských muzeích podobného zaměření; třeba v Příbrami či Vinařicích: chystají se preventivní prohlídky.

„Provedeme kontrolu a vyhodnocení podobných důlních staveb, abychom s náklady na jejich opravy mohli případně předem počítat – a nepřekvapilo nás to,“ poznamenala hejtmanka. „Jde o poměrně velké částky,“ konstatovala.

Opatření k opravě části stropu muzejního dolu v Kutné Hoře:
- výměna všech nosných ocelových konstrukcí v šachtě
- kompletní sanace stropu šachty spočívající ve výměně nosných prvků stropu tvořených ocelovými nosníky a betonovými deskami
- technické zajištění šachty proti průsakům vody z povrchu
- nahrazení poklopu uzavírajícího vstup do šachty vodotěsným
- sanace celého svislého lezního prostoru šachty výměnou jeho ocelových konstrukcí za nové
- sanace vstupu šachty a provedení hydroizolace

Zdroj: Krajský úřad Středočeského kraje