S tím se však obyvatelé této městské části nehodlají smířit. Přecházet tajně přes koleje nechtějí. A nyní přešli do protiútoku. Váhu jejich argumentům mají totiž dodat zaplněné petiční archy. Adresátem petice bude Středočeský kraj, jehož úředníci právě rozhodují o vydání stavebního povolení.

Reprezentace kraje se zatím nechala slyšet, že razítko se na příslušném dokumentu objeví pouze za předpokladu, že stavitel zajistí náhradní komunikaci pro pěší. Problém je jen, jak se dostat přes železniční trať. Lávka by prý byla neúměrně nákladná a provizorní přejezd zase odmítají České dráhy.

Organizátoři petice přitom vidí jako nejpřijatelnější právě druhé řešení. „My, níže podepsaní občané, prostřednictvím této petice žádáme, aby Krajský úřad Středočeského kraje zajistil zřízení prozatímního železničního přejezdu pro automobily s vyloučením nákladní dopravy,“ zní ve zkratce první odstavec textu petice. Minimálním požadavkem signatářů je pak alespoň přechod pro pěší, vozíčkáře a cyklisty.

„Myslíme si, že by bylo dobré podpořit úředníky na kraji, aby zvážili vybudování železničního přejezdu místo kyvadlové dopravy,“ uvedl Vladimír Dupal z petičního výboru. Podle jeho slov je totiž řešení dopravní obslužnosti Malína prostřednictvím objízdných tras značně nevýhodné. Kaňk a Církvice budou zatíženy provozem, nehledě na časovou náročnost takového dojíždění.

Petice za otevření provizorního železničního přejezdu do Malína bude podle Dupala k dispozici například v knihovnách, na Obecním úřadě v Nových Dvorech a Hlízově nebo v některých obchodech. „První várku peticí bych chtěl na krajský úřad odeslat do čtrnácti dnů, aby věděli o tom, že se tady sbírají podpisy a viděli výsledek našeho snažení. Zbytek archů odešlu do konce roku,“ dodal Dupal. Petice je prý určena všem, koho se uzavření mostu nějak dotýká.