V úterý se kvůli této záležitosti sešli zástupci dotčených orgánů přímo na místě. Potvrdili špatný stav mostu, který je nyní v pátém stupni. Podle odborníka na silniční přemostění je tato dopravní značka v souladu s normou a nemůže být odstraněna. Těžko však zajistí nepřetěžování nadjezdu. Dopravu by mohla regulovat světelná signalizace, avšak její instalace a provoz by byly neúměrně drahé. Ani odklon dopravy není možný, protože objezdové trasy přes Kaňk a Církvici mají překážky, například dva úrovňové železniční přejezdy a jeden podjezd. Navíc jde o silnice druhé a třetí třídy, na nichž již museli také řešit stížnosti obyvatel. V Hrnčířské ulici byla kvůli tomu snížena rychlost ze sedmdesátky na padesátku.

Policie potvrdila několik vážení. „Měřili jsme tu a jediné vozidlo nebylo přetížené,“ podotkl dopravní inženýr Radek Salač. Také měření rychlosti nevykázalo alarmující výsledky. Ve většině případů byla naměřena šedesátka a vyšší překročení výjimečně. Přesto uvažují o dalších měřeních a především převažování s tím, že kamiony případně odkloní na přilehlé parkoviště. Dopravní inženýr rovněž doporučil umístění dopravní značky s dodatkovou tabulkou o hmotnosti na kruhový objezd u Kauflandu a na příjezd k Malínu, aby tak řidiči vozů s větší tonáží mohli ještě změnit trasu.

Samotná oprava mostu závisí na finančních prostředcích. Diagnostika mostu již byla zpracována. A realizace stopadesátimilionového projektu je zahrnuta v plánu Ředitelství silnic a dálnic zhruba za dva roky s tím, že nový most bude mít vyšší nosnost. Problémem rekonstrukce jsou náklady spojené s železničními výlukami, které celou akci prodraží.

„Pokusíme se zařadit opravu průtahu Malínem do investičních akcí na příští rok,“ uvedl Miloš Veselý ze společnosti Ředitelství silnic a dálnic s tím, že realizace bude opět záviset na finančních možnostech. Nový povrch silnice by tak mohl snížit otřesy, které se z vozovky přenášejí do malínských domácností.