Díky pedagogickému sboru i rodičům tak mohli společně probíraná témata, jako jsou mezilidské vztahy, dopravní výchova, bezpečnost doma, na ulici nebo ve školním prostředí, pouze takzvaně dopilovávat.

Na důkaz toho, že děti uniformované policisty rády vidí a cení si jejich rad, jim poděkovaly společnou písničkou a hrou na flétnu.