Kutnohorští městští zastupitelé prodej v lednu smetli ze stolu, nebo přesněji řečeno jej neschválili na přímo, ale formou výběrového řízení s podmínkami.

Mezi nimi mimo jiné stálo, že v budově musí vzniknout dům pro seniory a pozemek bude k prodeji nabízen formou smlouvy o smlouvě budoucí s tím, že vlastní kupní smlouva o pozemku bude uzavřena, až nabude právní moci kolaudační rozhodnutí na rekonstrukci stavby. „Kupce bude mít právo na odkup pozemků teprve ve chvíli, až zrekonstruuje školu,“ vysvětlil starosta Kutné Hory Josef Viktora.

Už tehdy se ale odpůrci tohoto kroku a zastánci přímého prodeje obávali, že takový postup investora odradí. A tak se také stalo. Kateřina Daczická o koupi za této situace usilovat nebude.

Problém ale není ve stanovených podmínkách, nýbrž v ceně. Tu městští radní v uplynulém týdnu odsouhlasili ve výši 7,5 milionu korun. „Cena je stanovena na základě tržního znaleckého posudku. Myslím si, že ta cena je dost vysoká,“ připustil Josef Viktora s tím, že půjde o první kolo prodeje.

„Měla jsem zájem v Malíně vybudovat seniorský dům, vedení města jsem říkala, ať to klidně dají do podmínek kupní smlouvy. Chtěla jsem ale takový dům, v němž budou provozní náklady pro seniory co nejnižší, nechtěla jsem žádný komerční objekt. Situaci jsem probírala i se zástupci osadního výboru a malínskými občany, kteří se seniorským domem v bývalé základní škole souhlasili,“ uvedla Kateřina Daczická.

To ostatně potvrzuje i výsledek ankety, kterou připravili zástupci Osadního výboru Malín a v níž občané mohli odpovídat na otázku, zda si v budově bývalé základní školy dům pro seniory přejí. Z 340 vydaných anketních lístků jich byla vrácena přesně polovina. V té však občané Malína vyjádřili stoprocentní souhlas se záměrem vybudování seniorského domu a stacionáře, souhlasné stanovisko připojil i osadní výbor.

Kateřině Daczické se však vyvolávací cena 7,5 milionu korun nelíbí. „Ta cena mě opravdu mrzí, zvlášť když vím, že Tellerův cukrovar se prodal za 5 milionů a další objekt ve Štefánikově ulici, která je vlastně na okraji centra, je nabízen za 6 milionů. Postupu města nerozumím,“ netajila své rozpaky nad situací Daczická.

Přijatelná by pro ni byla cena kolem 5 milionů korun. Pokud by město bylo ochotno jít s cenou dolů, pokud se kupříkladu nepřihlásí žádný zájemce, o koupi by prý byla ochotná znovu uvažovat.