Není vůbec divu, že návštěvnost přednášky byla, navzdory tropickým vedrům, nadprůměrná. Přispělo k tomu spojení mimořádně významného tématu pro Čáslavany a osoba přednášejícího. Během sněmu se stala malá Čáslav na jeden týden nejdůležitějším městem zemí Koruny české! Je jen málo historiků, kteří o této významné události dokáží přednášet s takovou erudicí jako Martin Šandera. Průběh Čáslavského sněmu si ze školy pamatujeme asi všichni. Proto se docent Šandera zaměřil na důsledky sněmu, ale především na události, které mu předcházely.

Doc. PhDr. Martin Šandera, Ph.D. působí v Historickém ústavu Filozofické fakulty Univerzity Hradec Králové, kde přednáší české středověké a raně novověké dějiny. Jeho badatelské a publikační aktivity jsou zaměřeny především na problematiku české šlechty ve vrcholném a pozdním středověku, světské i duchovní elity v období husitské revoluce a vůdčí osobnosti polipanského bezvládí a poděbradské éry. Je autorem několika monografií a spoluautorem řady kolektivních děl.

| Video: Youtube

Čáslavský sněm se konal 3. až 7. června 1421 za účasti Jana Žižky, který byl jedním ze dvou mluvčích táborských husitů. A nebyl to sněm ledajaký, byl to vlastně generální sněm zemí Koruny české, na němž zástupci husitů, české a částečně i moravské katolické šlechty po pětidenním rokování přijali Čtyři artikuly pražské jako zemský zákon. Artikuly pražské byly husitský program nápravy křesťanské společnosti.

Dále byla v Čáslavi jmenována dvacetičlenná prozatímní vláda, tvořená zástupci pánů, rytířů a měšťanů, která měla spravovat věci veřejné do 28. září 1421, pokud do té doby nebude zvolen nový král. Na sněmu byli přítomni také zástupci krále Zikmunda Lucemburského, kteří přednesli králův list, kde projevil vůli jednat o artikulech a smířlivě urovnat spor. Byl však označen za „zjevného tupitele pravd svatých“ a za nehodného trůnu. Králem zvolen nebyl.

| Video: Youtube

Po zajímavé přednášce historika Martina Šandery přišla dobrá zpráva. „V září budou v Čáslavi instalovány venkovní panely mapující historii Čáslavského sněmu,“ potěšil fandy historie starosta „Včely Čáslavské“ Filip Velímský.