Předtím, než jste se stal jednatelem KH Tebis, jste byl členem dozorčí rady. Bylo z Vašeho pohledu odvolání pana Pilce nezbytné?
Jako člen Dozorčí rady KH TEBIS s.r.o. (DR) jsem společně se 4 dalšími kolegy měl zákonnou povinnost dohlížet na činnost jednatele společnosti. Dle zakladatelských listin je DR orgánem, které předkládá společníkům (tedy městu Kutná Hora) vyjádření, doporučení a návrhy. 

Bývalý jednatel s DR v letošním roce dostatečně nekomunikoval a nekonzultoval některé své důležité kroky při řízení společnosti, jako tomu bylo dříve. Nebyli jsme schopní informovat vlastníka, kontrolovat, protože o záměrech firmy jsme v podstatě nevěděli. Situaci jsme se snažili řešit jak s jednatelem, tak s předsedou DR, který některé informace měl a nesdílel je, nicméně bez úspěchu. Věc došla tak daleko, že v červenci 2017 většina DR vyslovila jednateli nedůvěru (učinila tak písemně), zejména z důvodu nevhodného postupu při jednáních s dodavatelem EC Kutná Hora – šlo nejen o nereálné návrhy změn smlouvy, ale hlavně špatnou koordinaci právních kroků. Dodnes zkrátka považuji za velmi chybné, že jednatel městské společnosti rozhodoval sám o zásadních otázkách budoucí spolupráce s jediným dodavatelem tepla pro občany města, bez vědomí či bez širší podpory vedení města a dozorujících orgánů.
Další příklad. V současné době probíhá v KH TEBIS modernizace výrobní technologie (částečně je hotovo). Jednatel nepředložil DR kompletní ekonomiku projektu včetně finančního plánu. Pokud investujete s péčí řádného hospodáře, je třeba plánovat budoucí výnosy a náklady, předvídat rizika. 

Velkým překvapením pro mě byla např. zpráva zveřejněná ve vašem deníku 13/11, kdy pan jednatel sděluje, že “elektřinu nyní prodáváme společnosti E.ON“. Není tomu tak, neboť v den uvedení zprávy i dnes je odběratelem elektrické energie vyrobené v KH TEBIS společnost TEDOM.

Jako nový jednatel nemohu a nechci hodnotit rozhodnutí vlastníka, tedy města. Uvádím skutečnosti, na které jsem jako člen dozorčí rady upozorňoval a které, myslím, dostatečně vysvětlují, proč ke změně ve vedení KH TEBIS došlo. Ve společnosti navíc proběhne kontrola a nezávislý audit, o jehož výsledcích budeme vlastníka bez prodlení informovat.

Jaké budou Vaše první kroky v nové funkci, co společnost čeká? 

Prioritou je stabilita cen energií a kvalita dodávaných služeb, což je současně i zadání města. Naše středně i krátkodobé cíle jsme deklarovali v tiskové zprávě, omezím se tedy na současnost.

První kroky jsem již učinil. Provedl jsem inspekci kotelen a pochválil technický tým za nájezd topné sezony i za pořádek na pracovišti. Definovali jsme také, dle pravidla “co se neopravuje, to chátrá”, neodkladné opravy a údržbu, například opravu fasády a zdiva kotelny Šipší. V pondělí jsem vedl jednání se statutárními zástupci EC Kutná Hora (hlavní dodavatel) a společně jsme určili hrubý půdorys možností, jak dále pokračovat ve spolupráci. Není vyloučená částečná redefinice smlouvy vyváženými návrhy. 

Město aktuálně hodnotí smlouvu stran její platnosti, právnickýma očima. Moje povinnost dobrého hospodáře bude jednat o možných změnách. Dále pracujeme na již uvedené ekonomické dokumentaci potřebné pro řádné schválení investičního záměru modernizace výroby.

Nesmí se opakovat historie, kdy předchozí Rada města v roce 2012 schválila a následně podepsala dlouhodobou energetickou smlouvu s plněním v řádu stovek milionů korun, ale bohužel bez kalkulace návratnosti investice, bez celkové ekonomiky projektu. To ani nemluvím o tom, že usnesení rady neobsahuje jména zastupitelů, kteří hlasovali pro podpis smlouvy.