Předběžný návrh na tento záměr již schválili městští radní a zároveň odsouhlasili vypracování projektové dokumentace. Odhadované náklady se pohybují kolem 5 milionů korun.

Modernizace osvětlení souvisí s přijetím dotace z Fondu dopravní infrastruktury na chodníky v ulici Masarykova, kde ale veřejné osvětlení není součástí projektu. Odbor investic pokládá vybudování nového veřejného osvětlení spolu s novými chodníky za prioritní z toho důvodu, že se jedná o páteřní komunikaci Kutné Hory a nedostatečné osvětlení a nulové osvětlení přechodů pro chodce je častým předmětem kritiky místních obyvatel.

„V Masarykově ulici by mělo dojít k modernizaci veřejného osvětlení tak, aby odpovídalo všem současným standardům, jak v oblasti technologií, tak i budoucímu projektu Smart City,“ uvedl starosta Kutné Hory Josef Viktora (ANO).

Masarykova ulice ale nebude jedinou komunikací ve městě, která se v nejbližší době dočká nového veřejného osvětlení. Radní odsouhlasili ještě jednu takovou investiční akci. „Bude se dělat osvětlení také v ulici Mezibranská,“ doplnila místostarostka města Silvia Soušová (STAN – Šance pro Kutnou Horu).