Ředitel čáslavského gymnázia David Tichý zdůraznil, že rozhodnutí MŠMT mohou jen respektovat a snažit se realizovat požadavky a představy. „Osobní názory neovlivní zpětně nic. Vedení školy a pedagogický sbor vynaloží maximální úsilí, které se jistě propojí s maximálním úsilím žáků tak, aby dosáhli všichni tíženého výsledku – ve zdraví úspěšně složili zkoušku z dospělosti,“ řekl.

Vypuštění slohů z maturit jako problém nevnímá ředitel kutnohorského Gymnázia Jiřího Ortena Vladislav Slavíček. „Je ale dobře, že zůstaly didaktické testy. Z přípravy studentů na maturitní zkoušku obavy nemám. Věřím, že vše zvládnou,“ sdělil.

Didaktické testy však také projdou mírnou změnou oproti normálu. Na jejich vypracování budou mít studenti více času: u českého a cizího jazyka o 10 minut, u matematiky 15 minut. Konkrétně tak budou mít studenti na vypracování testu z českého jazyka 85 minut, z cizího jazyka 110 minut a matematiky 135 minut. U výběrové zkoušky z matematiky rozšiřující zůstává čas nezměněn.

„Zvýhodnění“ se ale dotkne také středních škol a odborných učilišť, kde studenti v rámci maturit skládají praktické zkoušky. Ty budou moci studenti skládat až do 27. srpna. Ministerstvo navíc ředitelům umožní, aby se praktické vyučování mohlo konat i o prázdninách.

Jenže podle ředitele SOŠ a SOU řemesel Kutná Hora Josefa Vavřince by tady jako na odborné škole raději přivítali zrušení didaktických testů. „Písemného projevu mohou využít naší žáci ve svém životě více, například zpracováním životopisu při ucházení se o dobré zaměstnání. Chtěl bych zdůraznit, že úplně nejlepším řešením by bylo školní rok 2020-2021 zrušit a žáci na všech stupních škol by si školní rok zopakovali,“ doplnil.

Rozhodnutí ministerstva školství ale ředitel nepovažuje za úplné a konečné. „Chybí mi tam možnost východiska při zhoršení epidemiologické situace a třeba nemožnosti konat ústní zkoušku. V porovnáním s loňským rokem to rozhodnutí navíc vnímám jako nespravedlivé. Letošní maturanti se již téměř rok učí distančně a úpravy maturitní zkoušky téměř kopírují úpravy ze školního roku 2019-2020, kdy distanční výuka přišla v době všeobecného opakování a trvala pro ně dva měsíce,“ doplnil Josef Vavřinec.