„Nechci vás děsit čísly. Jedná se pouze o předběžné údaje,“ řekl v úvodu Suchánek a přes svůj avizovaný záměr většinu audience pořádně zaskočil. Podle jím uváděných informací totiž prý společnost neplatila za zaměstnance ani sociální pojištění. „Stav neuhrazených faktur po lhůtě splatnosti mi byl předložen ve výši dvacet pět milionů korun. Další závažná záležitost, která mi byla předložena, je fakt, že za zaměstnance nebylo placeno sociální pojištění ve výši jeden milion šest set tisíc korun,“ sdělil Suchánek.

Jestli svými informacemi někoho překvapil a zastupitele novými finančními závazky pro město vystrašil, bývalého soukromého provozovatele nemocnice zřejmě pořádně rozlítil.

Medistyl - Pharma s vyjádřením Suchánka nesouhlasí

Podle tiskové zprávy bývalého ředitele nemocnice Jaroslava Řeháka se prý jedná o jednoznačně zavádějící údaje. „Za celou dobu působení Medistylu – Pharma v nemocnici bylo sociální a zdravotní pojištění hrazeno v zákonných termínech, naposledy 11. února za měsíc leden. 10. března nastoupil do funkce nový jednatel společnosti a je výhradně v jeho kompetenci, zda do 20. března zaplatí pojištění za zaměstnance,“ ohradil se Řehák proti údajně nepřesným informacím.

Podle tvrzení Jaroslava Řeháka se navíc společnosti podařilo snížit provozní ztrátu kutnohorské nemocnice z více než dvou milionů korun, která byla vykazována pod vedením města, na méně než polovinu.

Sdělení Martina Suchánka o špatném hospodaření soukromého provozovatele špitálu před klíčovým hlasováním zastupitelstva ale vyvolalo kritickou reakci ještě na samotném jednání.

„Když společnost Medistyl - Pharma od města Kutná Hora přebírala v listopadu 2007 nemocnici, tak stav neuhrazených pohledávek činil dvacet sedm milionů korun. Poté došlo k oddlužení nemocnice městem ve výši dvanácti milionů korun. Neuhrazené pohledávky z minulých období byly tedy stále ve výši přibližně patnáct milionů korun,“ bránila před místními politiky firmu Medistyl - Pharma Dagmar Ludvíková, donedávna jednatelka kutnohorské nemocnice.

Na rozhodnutí zpráva o hospodaření vliv neměla

Jasno si však zastupitelé o hospodaření soukromníka v nemocnici neudělali ani náhodou. A ani nemohli. Kompletní audit se teprve připravuje a na výsledky budou netrpělivě čekat obě strany sporu, město i soukromá společnost.

Ať již společnost Medistyl – Pharma vedla nemocnici hospodárně, či nikoliv, při samotném hlasování o záměru převést nemocnici na kraj to velký vliv nemělo. Rozhodovalo se podle stranického a politického klíče.

Velký vliv to však bude mít na městský rozpočet, který bude díky špatným smlouvám mezi Kutnou Horou a Medistylem – Pharma rázem o desítky milionů chudší a občané zase o neopravenou silnici nevrlejší. Jak mimo jiné vyplývá z příspěvků na diskuzních fórech internetových stránek Kutnohorského deníku, čtenáře zajímá, kdo je za současnou patálii zodpovědný. A právní audit jim snad brzy napoví.

Tiskové prohlášení společnosti Medistyl-Pharma
Na úterním jednání zastupitelstva Města Kutná Hora byla ze strany nového vedení Nemocnice Kutná Hora s.r.o. uvedena tvrzení, že Medistyl-Pharma za dobu svého působení zadlužil nemocnici v řádu desítek milionů korun a dokonce neplatil sociální pojištění.
Skutečnost je však zcela jiná.
Oddlužení Nemocnice Kutná Hora s.r.o. při převodu obchodního podílu z Města na soukromého vlastníka si laická veřejnost představovala jako „zaplacení všech dlužných faktur“ , tedy vynulování všech závazků nemocnice. Oddlužení nemocnice však proběhlo formou úhrady součtu účetní ztráty roku 2007 a účetní ztráty minulých let v částce 12,6 mil. korun. Přitom závazky z obchodního styku, tedy „dlužné faktury“ k datu předání nemocnice Medistylu činily 27 milionů korun. Nový vlastník si tedy do vínku přinesl dluh minulého období ve výši zhruba čtrnáct a půl milionu korun, nikoliv nulové závazky.
Následující tabulka porovnává hospodaření nemocnice pod správou města v letech 2005 - 2007 s rokem 2008, kdy provozovala nemocnici naše společnost:
rok hosp.výsledek dotace hosp.výsledek hosp.výsledek stav závazků
včetně dotace bez dotace měsíční průměr k 31.12.


2005 17.161 46.050 -28.889 -2.407 13.515
2006 - 6.620 23.378 -29.998 -2.500 23.812
2007 7.274 25.662 - 31.054 -2.588 25.266
+oddlužení 12.666
2008 -13.993 0 -13.993 -1.166 36.121
Město dotovalo provoz nemocnice částkami kolem 25 milionů ročně, v roce 2005 byla poskytnuta mimořádná dotace ve výši 46 milionů korun. Tyto dotace se započítávaly do výnosů nemocnice a zlepšovaly její hospodářský výsledek. Medistyl-Pharma převzal provoz nemocnice 1. prosince 2007. V roce 2008 jsme doplňovali finanční prostředky do nemocnice formou půjček a formou vlastního zásobování zdravotnickým materiálem. Z celkových závazků na konci roku dluh vůči Medistylu za dodaný materiál činil 7,3 milionů korun, tj. dvacet procent veškerých závazků z obchodního styku.
Za období roku 2008 se Medistylu-Pharma podařilo snížit ztrátu z 2,5 milionu korun na 1, 2 milionu korun měsíčně, tedy na méně než polovinu a v tomto stavu předává nemocnici zpět Městu. Je to nejlepší bilance za dobu existence nemocnice.
Pokud jde o platbu sociálního pojištění, za celou dobu působení Medistylu-Pharma v nemocnici bylo sociální a zdravotní pojištění hrazeno v zákonných termínech, naposledy 11. února za měsíc leden. 10. března nastoupil do funkce nový jednatel společnosti a je výhradně v jeho kompetenci, zda do 20. března zaplatí pojištění za zaměstnance z finanční dotace Města nebo požádá správu sociálního zabezpečení o splátkování.
Pokud se týká stanoviska k převodu nemocnice na krajský úřad, považuji toto za čistě politický akt a politice zejména dnes příliš nerozumím. Osobně se domnívám, že krajský úřad potřebuje zvýšit počet lůžek následné péče. K tomuto účelu je nemocnice v Kutné Hoře určitě vhodná jako komplement zejména kolínské nemocnice. O smysluplnosti obnovení dětského oddělení a porodnice velmi pochybuji, neboť v kolínské i čáslavské nemocnici je tento obor redundantně zajištěn.
RNDr.Ing.Jaroslav Řehák, CSc.
jednatel
MEDISTYL-PHARMA,spol. s r.o.