„V rámci předcházení vzniku odpadů s cílem snižovat množství rostlinných odpadů ve městě si mohou zájemci od města zdarma převzít kompostér a na své zahrádce kompostovat rostlinné odpady. Kompostéry jsou určeny do zahrad k rodinným domům a zahrádek občanů města Kutné Hory,“ uvedla Kateřina Hladíková z technického oddělení, která má na starosti odpadové hospodářství. Zároveň vysvětlila, proč bioodpad na skládku nepatří.

„Na skládce se bioodpad v podstatě mění v nebezpečný produkt, skládka navíc díky němu mění i svůj objem. Naopak při kompostování vzniká produkt nezávadný a kvalitní, který se dá dále využít,“ vysvětlila Hladíková.

Město začne kompostéry vydávat ve středu 27. dubna v areálu bývalé cihelny v Cihlářské ulici za nabíjecí stanicí pro autobusy a pokračovat bude až do 21. května. „K dispozici jich máme tisíc, ale lidé se určitě nemusí bát, že by na ně nevystačilo. Průzkum ukázal, že zájem by mělo zhruba 500 rodin,“ uvedla Hladíková s tím, že na nákup kompostérů se městu podařilo získat více než tří milionovou dotaci.

Od června do srpna pak stejným způsobem bude město vydávat další nádoby na tříděný odpad, tentokrát na plast a papír, které budou mít objem 240 litrů. Do budoucna totiž uvažuje o tom, že by svoz směsného komunálního odpadu neprobíhal jednou týdně, ale pouze jednou za čtrnáct dní. „To platí u rodinných domů, na sídlištích by svoz zůstal samozřejmě ve stejných termínech,“ vysvětlila Hladíková.

Se svozem nádob na papír a plast od rodinných domů chce začít město od září s měsíční frekvencí. „Budou stanovené přesné dny, kdy se bude svážet. Nádob na plast máme pro občany připravených 1500, na papír také,“ uzavřela Hladíková.

Výdej kompostérů v roce 2022 se uskuteční v areálu bývalé cihelny v Cihlářské ulici za nabíjecí stanicí pro autobusy:

středa 27.4. od 13 do 18 hodin
sobota 30.4. od 9 do 14 hodin
středa 4.5. od 13 do 18 hodin
sobota 7.5. od 9 do 14 hodin
středa 18.5. od 13 do 18 hodin
sobota 21.5. od 9 do 14 hodin