Jedním z nich je vymezení prostoru pro volné pobíhání psů ve městech, které je zatím v mnoha obcích vyhláškami pouze striktně zakazováno.

V Kutné Hoře se pes venčit takřka nesmí

„Oficiálně žádné místo vymezené k volnému pohybu psů v Kutné Hoře není,“ uvedl vedoucí technického oddělení Městského úřadu v Kutné Hoře František Tvrdík. „Spíše než toto, řešíme problémy s nepořádkem, který psi způsobují, a jejich neukázněnými majiteli,“ doplnil Tvrdík. Zřízení takového výběhu pro psy však není tématem ani pro zastupitele Kutné Hory. „O něčem podobném v současné době vůbec neuvažujeme. Přizpůsobíme se až konečnému znění nového zákona,“ sdělil místostarosta Kutné Hory Václav Vančura.

Vyhlášky se však začínají měnit

Podle dění v okolních obcích však Kutná Hora bude zřejmě nucena podobné prostory najít ještě o něco dříve.

„Ministerstvo vnitra doporučilo městům, aby do vyhlášek o volném pobíhání psů vymezila místa, kde mají psi možnost volně pobíhat. Důvod je ten, že to ve svém nálezu vymezil Ústavní soud. Ten reaguje na zákon z roku 1992 na ochranu zvířat proti týrání,“ vyjádřil se tiskový mluvčí ministerstva vnitra Vladimír Řepka.

Na základě ministerského doporučení svou vyhlášku však již stihli upravit například ve Zbraslavicích. „Vyčlenili jsme několik míst v blízkosti Zbraslavic při polních cestách, kde by se psi mohli volně pohybovat,“ informoval starosta Zbraslavic Ondřej Havlovic.

V Čáslavi, rovněž na základě doporučení, vyhlášku v současnosti přepracovávají. „Ministerstvo nám vyhlášku zrušilo. Musíme vyznačit, kde se psi smí volně pohybovat,“ řekla vyhlášce v Čáslavi Aranka Pelikánová,“ právník kanceláře tajemníka Městského úřadu v Čáslavi.

Kutnohorskou vyhlášku o pohybu psů ve městě tak ministerští úředníci zřejmě ještě neviděli.

Nakonec situaci pejskařů v Kutné Hoře by mohla ve svém hlasování a připomínkování návrhu zákona na ochranu zvířat i poslankyně Olga Zubová. „Myslím, že tak přísný postih je přehnaný. Měla by být zohledněna i skutečnost, že mnohá města prostory pro volný pohyb psů nemají,“ uvedla k návrhu zákona poslankyně parlamentu České republiky Olga Zubová.