č.1 Bývalá mateřská škola, Neškaredice 81

č.2 SOU řemesel, Čáslavská 202

č.3 Dům rybářů, Jánské náměstí 540

č.4 Základní škola a praktická škola, Na Náměti 417

č.5 Hudební škola, Vladislavova 376

č.6 Městský úřad, Preghaus, Havlíčkovo náměstí 552

č.7 Kuželník Žižkov, Tyršova 236

č.8 Základní škola, Žižkov 98

č.9 Gymnázium, Jaselská 932

č.10 Sádky Dolní Žižkov, Jar. Haering, Na Podskalí 72/3

č.11 Hasičská zbrojnice Poličany

č.12 Bývalá základní škola Kaňk 243

č.13 SOU oděvní, Seifertovy sady 20

č.14 Základní škola Kamenná stezka 40

č.15 Tylovo divadlo, Masarykova 128

č.16 Střední průmyslová škola, Školní 197

č.17 Tělocvična Bios, Puškinská 617

č.18 Bývalá mateřská škola, Trebišovská 611

č.19 Mateřská škola Sedlec, Zámecká 27

č.20 Základní škola Malín 167

č.21 Ministerstvo zemědělství, Benešova 97

č.22 Ministerstvo zemědělství, Benešova 97

č.23 Základní škola Jana Palacha 166

č.24 Základní škola Jana palacha 166