„Nechci se k tomu vyjadřovat,“ uvedla odvolaná ředitelka, která zůstala na pozici vedoucí školní jídelny Základní školy Jana Palacha Kutná Hora.

Kontrolní komise se k dění vyjádřila pouze v obecných stanoviscích prostřednictvím tiskové zprávy. „Důvodů k tomuto rozhodnutí bylo několik. Na základě stížností ze stran dětí i rodičů na kvalitu stravy ve školních jídelnách, výsledků prováděných dotazníků ve školách a společností Scio v roce 2018 byla radou města stanovena tzv. Kontrolní stravovací skupina. Její členové Dana Vepřková, Jana Červená, Soňa Zuchová a Karel Polívka provedli místní šetření, vedli rozhovory s personálem jídelen, kontrolovali nabídku a skladbu jídelníčků, prostory jídelen i kuchyní. Ze zjištěných informací zpracovali rozsáhlý materiál. Ten předali vedení Města,“ píše se v tiskové zprávě. Kolik rodičů a na co přesně si stěžovalo, ale zpráva neříká.

'Kontejnerová' Základní škola ve Žlebech. Na snímku ředitelka Marcela Palošová.
Ve Žlebech se pustili do nákladné opravy základní školy. Koronaviru navzdory

Na dotazy Deníku členka Kontrolní stravovací skupiny a zastupitelka Dana Vepřková odpovídat nechtěla s tím, že k dispozici je právě buď tisková zpráva, nebo je problematikou pověřen místostarosta města Vít Šnajdr (Piráti). Podle něj byly pro odvolání Ireny Kloudové klíčové skutečnosti uvedené v nezávislém auditu.

V tom mimo jiné stojí, že na všech třech pracovištích byly prokázány nedostatky. „Neprobíhalo poptávkové řízení na koupi potravin, neprobíhala školení kuchařek tak, aby mohly být v jídelníčcích uplatňovány nejnovější trendy ve stravování. Ředitelka školních jídelen nevykonávala svoji činnost tak, aby zajistila bezproblémový chod na všech třech pracovištích, nepečovala o pozitivní klima na jednom z pracovišť,“ píše se v dokumentu.

Potravinový balík, který poskytuje organizace Patron dětí.
Charitativní organizace Patron dětí nabízí potravinové balíky

Místostarosta k tomu ještě dodal, že z jeho pohledu bylo nejzávažnější to, že organizace nefungovala dobře jako celek. „Nebyla dobře řízená. Školním jídelnám chyběl management. Proto také byla paní Kloudová odvolána z funkce ředitelky, ale na pozici vedoucí školní jídelny zůstává,“ uvedl Šnajdr.

Školní jídelny Kutná Hora mají celkem tři pracoviště, všechna mají své vedoucí. Dočasným vedením jako ředitel byl pověřen Jiří Lázňovský a současně bylo vypsáno výběrové řízení na nového ředitele organizace.